Velkommen til nyt medlem af Yngre Lægers bestyrelse
  • Yngre Læger
24. november 2021

Kasper Staghøj Sinding fra region Midtjylland blev onsdag valgt som nyt medlem af Yngre Lægers bestyrelse. Det skete på repræsentantskabsmødet 24. november 2021 i Kolding.

Kasper Staghøj Sinding er intro-læge på onkologisk afdeling i Herning. Han er næstformand for Yngre Læger, Region Midtjylland, har været tillidsrepræsentant og har tidligere siddet i Yngre Lægers arbejdsmiljøudvalg.
 
Bestyrelsen i Yngre Læger 24 november 2021

Kasper Staghøj Sinding (nr. 2 fra venstre) træder ind i bestyrelsen efter at en plads blev ledig, da Anders Krog Vistisen 1. september trådte ud af Yngre Lægers bestyrelse som følge af et jobskifte fra afdelingslæge til overlæge.

Yngre Lægers bestyrelse består herefter af:

  • Helga Schultz, formand
  • Cæcilie Trier Sønderskov, næstformand
  • Wendy Sophie da Cunha-Schou
  • Jesper Brink Svendsen
  • Christina Neergaard Pedersen
  • Søren Niemi Helsø
  • Sara Radl
  • Jonas Olsen
  • Kasper Staghøj Sinding