Velkommen til nye medlemmer i Yngre Lægers bestyrelse
  • Yngre Læger
25. november 2020

På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 25. november blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen.

De to nye medlemmer i Yngre Lægers bestyrelse er Sara Radl Hensel, hoveduddannelseslæge i almen medicin og Søren Niemi Helsø, introlæge i intern medicin, hæmatologi.

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, blev sammen med resten af de genopstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt.

Lægerne Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis stillede ikke op til genvalg af bestyrelsen og træder dermed ud af Yngre Lægers bestyrelse.

Yngre Lægers bestyrelse ser herefter således ud:

  • Helga Schultz, formand
  • Anders Krogh Vistisen
  • Wendy Sophie Schou
  • Jesper Brink Svendsen
  • Christina Neergaard Pedersen
  • Cæcilie Trier Sønderskov
  • Jonas Olsen
  • Søren Niemi Helsø
  • Sara Radl Hensel