Vagtbelastning
  • Yngre Læger
07. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”På vores afdeling har vi døgnvagter, hvor der stort set er noget at lave hele tiden. Hvor belastede må disse vagter være?”

Svar
Ingen tjenester - døgnvagter, rådighedsvagter, dagvagter, tilstedeværelsesvagter - må være belastede mere end 13 timer i gennemsnit over en normperiode.

Det betyder, at når I har en døgnvagt på 24 timer, så må I i gennemsnit ikke udføre effektivt arbejde i mere end 13 timer. Effektivt arbejde opgøres pr. påbegyndt time, og arbejdet regnes, fra man bliver tilkaldt, og til arbejdet er afsluttet.

Er det ikke tilfældet, er det et alvorligt brud på overenskomstens §§ 20 og 21. Et sådant brud skal stoppes. I skal tale med jeres tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant. De kender reglerne og proceduren for at få ændret belastningen.

I helt særlige tilfælde kan Yngre Læger regionalt have givet dispensation, så belastningsgrænsen er hævet fra 13 til 16 timer. Men det skal der være en helt konkret aftale om. Spørg eventuelt jeres tillidsrepræsentant.