Vagt på flere afdelinger
  • Yngre Læger
16. oktober 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Vores ledende overlæge har netop givet os besked om, at vi fra 1. november også skal have vagter på et helt andet sygehus. Det er en del af vores afdeling, men indtil nu har det været læger ansat på det pågældende sygehus, der har taget vagterne. De fleste af disse læger er nu fratrådt, og det skulle være grunden til, at det nu er os, der skal dække begge matrikler. Kan ledelsen virkelig pålægge os det med så kort varsel?”

Svar
Nej det kan ledelsen ikke. Yngre læger kan godt varetage arbejde på flere tjenestesteder, men det skal varsles med 3 måneder, og tjenestestederne skal fremgå af ansættelsesbeviset. Her skal det også fremgå, hvilket tjenestested der er hovedtjenestestedet. Hovedtjenestestedet er defineret som det tjenestested, hvor lægen har hovedparten af sin arbejdstid i form af dagtjeneste.

I skal bede jeres tillidsrepræsentant tage sagen op med ledelsen.

Læs mere om reglerne om flere tjenestesteder i overenskomstens § 3.