Undersøgelse: Flere psykisk syge børn og unge får afsluttet deres behandling, før de er raske
  • Lægeforeningen
12. september 2018

Børne- og ungdomspsykiatrien er så presset, at næsten hver tredje læge i en ny undersøgelse angiver, at de mindst én gang om ugen er nødt til at afslutte en ambulant behandling, selv om patienten ikke er færdigbehandlet. Der er brug for flere ressourcer til behandling af børn og unge med psykiske lidelser, mener Lægeforeningen.

Børne- og ungdomspsykiatrien har ikke nok kapacitet til at behandle de stadigt flere børn og unge, der får konstateret angst, depression, ADHD eller en anden psykisk lidelse. Det dokumenterer en ny undersøgelse blandt speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatrien ansat på sygehusene. Her oplever 29 procent, at de mindst én gang om ugen må afslutte patienter, som ud fra en lægefaglig vurdering ville have gavn af et længere ambulant forløb.
 
”Det er rigtigt positivt, at flere børn og unge med behov for at blive behandlet for en psykisk lidelse får hjælp i psykiatrien. Men vi er jo lige vidt, hvis der er for lidt kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien til at give dem den behandling, som de har brug for. Hvis psykiaterne er nødt til at afslutte behandlinger, før barnet eller den unge er helt rask, så risikerer man, at de forbliver syge”, siger Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen.

Massive investeringer nødvendige

I undersøgelsen efterlyser 70 procent af de adspurgte børne- og ungdomspsykiatere også mere personale og bedre fysiske rammer, hvis de skal kunne give børnene den bedst mulige behandling. Det hårde pres, som børne- og ungdomspsykiatrien oplever, går blandt andet ud over mulighederne for at gennemføre sammenhængende terapeutiske forløb for børnene, hvor der er tilstrækkelig tid til at inddrage og rådgive familien.
 
”Den nye psykiatriplan bør sikre massive investeringer i børne- og ungdomspsykiatrien i de kommende år. Børne-og ungdomspsykiaterne skal ikke stå i situationer, hvor de er nødt til at afslutte den ambulante behandling af børn og unge, som egentlig ikke er raske nok til at man stopper behandlingen, siger Kirsten Ilkjær.
 
Antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er steget fra cirka 21.000 til cirka 30.000 i perioden fra 2010 til 2016. Det svarer til en stigning på 43 procent.