Undersøgelse: Der mangler sengepladser og ambulante tilbud til psykiatriske patienter
  • Lægeforeningen
11. april 2018

Over 80 procent af speciallæger i psykiatri oplever, at der er for få sengepladser til de psykiatriske patienter, som har brug for at blive indlagt, viser en ny undersøgelse blandt alle landets psykiatere. Samtidig vurderer 70 procent af psykiaterne, at der mangler ambulante tilbud i psykiatrien. Der er brug for massive investeringer i psykiatrien, mener Lægeforeningen.

Otte ud af 10 psykiatere oplever, at der ikke er nok sengepladser til de patienter med psykiske lidelser, som har behov for at blive indlagt. Det viser en ny undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget blandt 906 psykiatere. Der er også store udfordringer, når det gælder den ambulante behandling i psykiatrien. 71 procent af de adspurgte psykiatere mener ikke, at der er nok ambulante tilbud på sygehusene til alle patienter med behov for netop ambulant behandling.

Psykiatrien lider

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er foruroliget over tilbagemeldingerne fra psykiaterne. 

”Her ser vi sort på hvidt, at psykiatrien fortsat lider under mange års nedprioritering og hårde spare- og effektiviseringsrunder. Mangel på sengepladser og ambulante tilbud betyder, at mennesker med psykisk sygdom ikke får den hurtige og effektive hjælp, som de har behov for. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt”. 

At psykiatrien er presset understreges af, at 79 procent af psykiaterne i undersøgelsen vurderer, at de fysiske rammer og bemandingen ikke er tilstrækkelig til at give patienterne den bedst mulige behandling. 

”Det er afgørende, at vi får en psykiatriplan II, som sikrer massive investeringer i psykiatrien i de kommende år, så psykiaterne ikke kommer i situationer, hvor de er nødt til at udskrive patienter, som egentlig ikke er raske nok til at blive udskrevet, eller at sige nej til ambulante patienter, selv om de lige netop er et ambulant forløb, som kunne hjælpe dem”, siger Andreas Rudkjøbing.

Løft kvaliteten og udbyg ambulante indsatser

Han peger på, at løsningen ikke er gjort blot ved at øge antallet af sengepladser, men at man også skal udnytte kapaciteten bedre ved at undgå at sengene er belagt med patienter, som eksempelvis venter på et botilbud. 

”Investeringer handler derfor også om at reducere efterspørgslen efter senge ved at få løftet kvaliteten på de psykiatriske bosteder og ved at udbygge intensive ambulante indsatser som f.eks. behandlingsmodellen OPUS, hvor man arbejder med tidlig opsporing og behandling af unge voksne med en psykose”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Lægeforeningens repræsentantskab skal på årsmødet i april vedtage et nyt psykiatriudspil, som præsenterer lægernes bud på løsninger på de udfordringer, som psykiatrien står overfor. Lægeforeningen opfordrer Folketing, regioner og regering til at tage løsningerne med ind i den kommende nye nationale psykiatriplan.