Udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende lægemidlet hydrochlorthiazid
  • PLO
30. oktober 2018

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort, at der er en lille øget risiko for visse typer af hudkræft ved brug af lægemidler, der indeholder hydrochlorthiazid. Det er solens stråler, der fremkalder kræften, men det er sandsynligt, at medicinen over tid kan gøre huden lidt mere følsom for denne stråling. 

Hydrochlorthiazid er et vandrivende og blodtryksænkede lægemiddel, som ofte tages sammen med andre lægemidler, der sænker blodtrykket, i en kombinationstablet. Omkring 258.000 danskere er i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid. 

Anbefalingen kommer på baggrund af en ny vurdering fra bivirkningskomiteen under det europæiske medicin agentur (EMA). På baggrund af blandt andet dansk forskning vurderer komiteen, at hydrochlorthiazid giver en lille øget risiko for især hudkræftformen spinocellulær kræft. Denne form for hudkræft er for langt de fleste ikke farlig, når blot den behandles i tide. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere, som er i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid, taler med deres praktiserende læge, om de skal have ændret deres medicin. Det kan fx være næste gang, patienten skal have fornyet recept, eller ved næste blodtrykskontrol. 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser over for PLO og DSAM, at der IKKE er regler, der fastsætter en særlig reaktionspligt for læger i en situation som denne. Styrelsen for Patientsikkerhed understreger desuden følgende: 

Hvis en læge har fulgt de anvisninger, som Sundhedsstyrelsen angiver, vil der under alle omstændigheder ikke blive rejst tilsynssager fra Styrelsen for Patientsikkerheds side.

Den enkelte læge har således IKKE ansvar for proaktivt at tage kontakt til patienter, der benytter lægemidler, som indeholder hydrochlorthiazid. Det er tilstrækkeligt, at man taler med de pågældende patienter, næste gang man alligevel er i kontakt med de pågældende, jf. ovenstående. PLO vurderer, at det er vigtigt, at man lever op til journaliseringspligten, når man i sådanne sager har haft patienten inde.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over alle lægemidler, som indeholder hydrochlorthiazid: https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/medicingennemgang/hydrochlorthiazid

Se Sundhedsstyrelsens udmelding i sin helhed: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/information-om-hydrochlorthiazid-og-kraeft-i-huden

Se DSAM's udmelding om sagen her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PLO’s medlemsservice på 3544 8477 eller plo@dadl.dk