Travlhed og underbemanding forværrer patienters tilstand på hospitaler
  • Yngre Læger
21. oktober 2021

Travlhed og underbemanding på de danske hospitaler presser ikke blot personalet. Spørger man læger og sygeplejersker er travlhed og underbemanding medvirkende årsag til, at tilstanden hos nogle patienter bliver forværret. Det viser undersøgelser blandt medlemmer af Yngre Læger, Overlægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd, udarbejdet for TV2 i forbindelse med dokumentaren ”Opråb fra sygehuset”, som vises på TV2 Play i aften.

Mere end 4 ud af 10 overlæger, yngre læger og sygeplejersker vurderer i tre undersøgelser, at de indenfor det seneste år har stået i en situation, hvor travlhed eller underbemanding har ført til en alvorlig utilsigtet hændelse. Omkring halvdelen har været i situationer, hvor travlhed eller underbemanding har været medvirkende årsag til, at en patients tilstand blev forværret. Og mellem 6 og 9 procent af lægerne og sygeplejerskerne i undersøgelserne fortæller, at travlhed eller underbemanding efter deres vurdering har været medvirkende årsag til, at en patient er afgået ved døden.

Det er alvorlige tal, som vækker bekymring i Yngre Læger, Overlægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

”Det er i den grad bekymrende, at travlhed og underbemanding kan medføre, at nogle patienters tilstand forværres, og at det er årsag til utilsigtede hændelser. Det er noget, der skal tages meget alvorligt. Desværre oplever alt for mange ansatte i sundhedsvæsenet, at der ikke sker ændringer, selvom man indberetter og gør opmærksom på, at der er for få ansatte til for mange opgaver. Vi har længe gjort opmærksom på, at underfinansiering og arbejdspres har store konsekvenser,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

”Undersøgelsen viser, at sundhedsvæsenet er præget af travlhed og underbemanding, og at det desværre går ud over patienterne. Det er også bekymrende, at flere overlæger fortæller, at det er svært at få utilsigtede hændelser på grund af travlhed registeret. Vi er nødt til at få problemerne frem i lyset, så vi kan handle på dem. Og vi er nødt til at gøre noget nu, så alle patienter kan få den kvalitet, de med rette kan forvente”, supplerer Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

”Situationen på sygehusene er alarmerende, og vi har brug for politisk handling. Når både sygeplejersker og læger sender så massivt et budskab, som disse undersøgelser viser, så må der komme handling fra de ansvarlige. Sygeplejerskerne har i årevis påpeget at travlhed truer patientsikkerheden. Derfor er det dybt alvorligt, at situationen har fået lov til at gå fra slemt til værre, og at travlhed og mangel på personale er så stort et problem på sygehuse landet over, at der bliver begået fejl”, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Undersøgelsernes resultater:

Har der indenfor det seneste år været situationer i din enhed/afdeling/afsnit, hvor travlhed eller underbemanding – efter din vurdering -har ført til en alvorlig utilsigtet hændelse (UTH)?

 

Ja

Nej

Ved ikke

Yngre Læger*

47 %

36 %

17 %

Overlægeforeningen**

42 %

43 %

15 %

Dansk Sygeplejeråd***

44 %

26 %

30 %

Har der indenfor det seneste år været situationer i din enhed/afdeling/afsnit, hvor travlhed eller underbemanding – efter din vurdering -har været medvirkende årsag til, at en patients tilstand blev forværret?

 

Ja

Nej

Ved ikke

Yngre Læger*

54 %

28 %

18 %

Overlægeforeningen**

47 %

38 %

16 %

Dansk Sygeplejeråd***

46 %

27 %

27 %

Har der indenfor det seneste år været situationer i din enhed/afdeling/afsnit, hvor travlhed eller underbemanding – efter din vurdering – har været medvirkende årsag til, at en patient er afgået ved døden?

 

Ja

Nej

Ved ikke

Yngre Læger*

9 %

68 %

23 %

Overlægeforeningen**

6 %

71 %

23 %

Dansk Sygeplejeråd***

9 %

61 %

  1. %

*2285 yngre læger ansat på danske sygehuse deltog i undersøgelsen, som blev foretaget i perioden 8. juni til 25. juni 2021. Det svarer til en svarprocent på 16.

** 1745 overlæger deltog i undersøgelsen, som blev foretaget 27. maj til 10. juni 2021. Det svarer til 28,1% af de 6.200 overlæger ansat på sygehuse, som fik spørgeskemaet

*** 1045 sygeplejersker fra medicinske og intensivafdelinger svarende til 53 procent deltog i undersøgelsen, som blev foretaget i perioden 20. april til 3. maj 2021

Se notat om Yngre Lægers tal