Tjenesterejse og honorering
  • Yngre Læger
25. februar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Jeg er afdelingslæge og er blevet bedt om tage til et møde i København i forbindelse med mit arbejde. Selve mødet er fra kl. 10-16, men jeg må tage af sted ved 6-tiden om morgenen og er først hjemme omkring kl. 20. Nu har jeg fået en diskussion med min leder, om transporttiden også skal tælle med som arbejdstid. Skal den ikke det?”

Svar
Jo, det skal den. Der er tale om en tjenesterejse, og transporttiden i forbindelse med tjenesterejser skal medregnes som arbejdstid. Du skal også have betaling for transporten, ligesom du skal have betalt dine udgifter til mad mv. i forbindelse med rejsen.

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp.