Thea Heide Faaborg genvalgt som formand for Lægeforeningen Nordjylland
  • Lægeforeningen
  • Lægeforeningen Nordjylland
20. april 2022

Thea Heide Faaborg, der har været formand for Lægeforeningen Nordjylland siden 2020, er netop blevet genvalgt.

Hun har i sit virke som formand for Lægeforeningen i regionen haft en meget pragmatisk tilgang til opgaven, hvor hun har haft en stor kontakt til regionens politikere.

”I Region Nordjylland har vi opbygget et godt og tæt samarbejde med regionens politikere, der er lydhørhed, når vi kommer med input. Det vil jeg arbejde for at føre videre,” fortæller Thea Heide Faaborg.

Senest har hun slået et slag for, at forsinkelserne af byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital ikke skulle medføre nedskæringer, og har appelleret til, at den pressede økonomi i projektet blev taget seriøst allerede i den indledende fase, så regningen ikke havnede hos patienterne og hos de i forvejen pressede kolleger på hospitalet.

Spørger man den genvalgte formand for Lægeforeningen i Region Nordjylland, hvad der bliver særligt vigtigt i den kommende periode, svarer hun prompte:

”Her i det nordjyske er det tydeligt, at vi akut mangler speciallæger, det er simpelthen en udfordring at tiltrække nok speciallæger hertil. Derfor er det en vigtig prioritet, at der bliver oprettet flere uddannelsesstillinger her i regionen.  Og så skal de mindre hospitalsmatrikler som Thisted sikres faste læger. Det kan vi gøre ved at fokusere på et godt arbejdsmiljø og faglig sparring.”

For Thea Heide Faaborg er faglighed nøgleordet, både når hun er på gulvet som læge, og når hun repræsenterer standen i Nordjylland.

”Det fagpolitiske arbejde giver mig arbejdsglæde, det føles naturligt at tage endnu en tørn for at ændre på de ting, der ikke giver mening, både når det omhandler patienterne og når det handler om de professionelle aktiviteter,” forklarer Thea Heide Faaborg.

Thea Heide Faaborg er speciallæge i lungemedicin og afdelingslæge på Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Foruden posten som formand for Lægeforeningen i Region Nordjylland er hun også næstformand i Yngre Læger i regionen. Thea Heide Faaborg er 38 år og bor med sin familie i Skørping.