Tak til alle jer, der har svaret på Yngre Lægers undersøgelse om arbejdsliv
  • Yngre Læger
09. april 2019

Nu er undersøgelsen om Yngre Lægers arbejdsliv lukket, og vi er i fuld gang med at danne os et overblik over resultaterne. Tak til alle jer, der har bidraget til, at vi meget snart kan stå med et stort datasæt, der kan fortælle os, hvordan det går ude på de forskellige sygehuse og i almen praksis. Med undersøgelsen har vi et rigtig godt afsæt for at finde ud af, hvor det går godt, og hvor det kan gøres bedre. 35% af alle Yngre Lægers medlemmer har svaret på undersøgelsen.

Så snart Yngre Læger har analyseret resultaterne, vil alle fællestillidsrepræsentanter (FTR) høre fra os om det videre forløb. Herefter kan man som fællestillidsrepræsentant rekvirere data, der nu kan bruges på regions/hospitalsniveau rundt omkring.

Tak for jeres bidrag