”Svendborgsagen”
  • Lægeforeningen Syddanmark
18. december 2018

I kølvandet af sagen sætter Lægeforeningen Syddanmark nu de centrale beslutningstagere stævne til paneldebat

tirsdag den 4. februar 2019 kl. 17.00 på Hindsgavl Slot, Middelfart.

Deltag i debatten – tilmelding er nødvendigt HER.

Paneldeltagerne er:

  • Andreas Rudkjøbing, Formand for Lægeforeningen
  • Jane Kraglund, Regionsdirektør for Region Syddanmark
  • Anne-Marie Vangsted, Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Joachim Torp Hoffmann-Petersen, Formand for DASAIM, Yngre Læge på OUH

Facilitator: Journalist Anders Heissel, Ugeskriftet

Med epicenter i Svendborg, rystede sagen mod en yngre læges varetagelse af sit embede hele den danske lægestand. Sagen sendte trykbølger rundt i landet og mobiliseringen gennem #detkuhaværetmig bevægelsen viste en ubetinget solidaritet til de involverede - og et dybtfølt behov for forbedring af forholdene for landets læger.  

Svendborgsagen har trukket overskrifter og mobiliseret lægestanden, fordi sagen rør ved helt centrale rammer for lægens arbejde. Rammer der bør give den enkelt læge stolthed og tryghed ved at udføre sin gerning til glæde og gavn for patienter og samfund.

Mobiliseringen bar frugt og de stærke principielle elementer i Svendborgsagen gav reaktioner fra ministerkontorer og direktørgange. Hvor er vi i dag? Hvad har vi lært af Svendborgsagen?  Har rystelserne givet revner i sundhedsvæsnet?