Svendborg-sagen: Styrelsen for Patientsikkerhed beklager udtalelser
  • Lægeforeningen
18. oktober 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed beklager uforbeholdent udtalelser fra sektionsleder om en frikendt læge i Svendborg-sagen.

Direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted beklager i et brev til Lægeforeningen uforbeholdent de udtalelser, som sektionsleder Karsten Bech kom med i sidste uge i den såkaldte Svendborg-sag. 

I brevet skriver direktøren, at sektionslederens udtalelser er kritisable og at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har kompetence til at udtale sig om, hvorvidt et forhold er i strid med autorisationsloven, når dette forhold er bedømt ved retten og lægen er frifundet. 

Beklagelsen kommer efter at Lægeforeningen tidligere på ugen bad styrelsen om at kommentere sektionslederens udtalelserne og styrelsens officielle holdning.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er glad for, at styrelsen har reageret så hurtigt, og at direktør Anne-Marie Vangsted uforbeholdent beklager sektionslederens udtalelse om den frikendte læge.

”Det er afgørende, at en myndighed ikke kan gå ud og hænge en frikendt læge ud i medierne. Det skaber tvivl om, hvordan styrelsen håndterer retssikkerheden for læger og andre sundhedspersoner, som er frikendt ved domstolene. Læger og andre sundhedsprofessionelle skal kunne have tillid til styrelsens arbejde”, siger han.