Supervision er afgørende for uddannelsen
  • Yngre Læger
02. oktober 2018

”Vi har længe sagt og ment, at supervision er et blandt flere afgørende elementer i en god lægelig videreuddannelse, og det er nu dokumenteret blandt de yngre læger i almen medicin. Med den store lægemangel, vi har indenfor specialet, er det afgørende, at der sikres både tilstrækkelig og indholdsmæssig god supervision, så de yngre læger vil søge og forblive i specialet.”

Sådan lyder det fra Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, til konklusionen om vigtigheden af supervision fra den spørgeskemaundersøgelse blandt yngre almen medicinere, som Yngre Læger gennemførte i juni i år. 744 yngre læger i almen medicin over hele landet har deltaget i undersøgelsen, der har kortlagt nogle af de udfordringer og problemstillinger, læger under uddannelse i dette speciale oplever.

Udover altså at slå fast, at supervision er et helt afgørende element i uddannelsen, så dokumenterer undersøgelsen også, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem de yngre lægers oplevelse af tilstrækkelig supervision og oplevelsen af kvalitet i uddannelsen i almen medicin.

”Vi oplever, at et godt læringsmiljø har enorm stor betydning for, om de yngre læger trives og dermed fortsætter karrieren - et godt læringsmiljø handler bl.a. om, at der gives konkret og konstruktiv feed back til de yngre læger, som er knyttet til opgaverne og handlingerne i deres arbejde,” fortsætter Camilla Rathcke.

Praksis versus hospitaler   
Undersøgelsen viser, at der er en betydelig forskel på de yngre lægers oplevelse af supervisionen i henholdsvis praksis og på hospitalerne. De yngre læger angiver således i betydelig mindre grad, at de får den supervision, de har behov for på sygehusene sammenlignet med i almen praksis. Men der er forbedringspotentiale begge steder. 

I praksis angiver 64 procent, at de i høj grad får den supervision, de har brug for. På sygehusene er det 13 procent, der i høj grad får den fornødne supervision. I praksis angiver 49 procent, at de i høj grad er tilfredse med indholdet i uddannelsen, mens andelen på sygehusene er 12 procent.  

Der ligger en stor opgave på hospitalerne med at løfte supervisionen og tilfredsheden med indholdet i uddannelsen, slår Camilla Rathcke fast og inviterer samtidig til at finde løsninger sammen: 

”Disse resultater understreger, at det kan kun gå for langsomt med at løfte uddannelsen og supervisionen, i særdeleshed på hospitalerne men også i almen praksis. Yngre Læger indgår gerne i konkrete samarbejder om, hvad der skal til for at løfte uddannelsesniveauet”.