Sundhedsreform kan blive en dyr affære for patienterne
  • Overlægeforeningen
01. december 2018

Regeringen afsætter 536 mio. kr. til gennemførelse af den sundhedsreform, som længe har været bebudet. Det fremgår af den netop indgåede aftale med Dansk Folkeparti om næste års finanslov. Men de penge kunne bruges bedre, fastslår formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

”Overlægeforeningen og de andre organisationer på sundhedsområdet har flere gange peget på, at en strukturreform ikke er svaret på de store udfordringer, vi står med på sundhedsområdet. Nu viser det sig, at regeringen og DF er parat til at bruge mindst en halv mia. kr. på reformen. De penge, mener vi, kunne bruges bedre til at forbedre behandlingen inden for det nuværende sundhedsvæsen,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens formand peger på, at sygehusenes økonomi i forvejen er presset af bl.a.  stigende medicinudgifter og et konstant stigende behov for behandling på grund af flere ældre og patienter med kroniske sygdomme. Samtidig er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen i både almen praksis og kommunerne.

”Vi løser ikke alle disse udfordringer uden flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Derfor bekymrer det i høj grad, at regeringen allerede nu regner med at bruge over en halv mia. kr. på en reform, hvis effekt kan være tvivlsom. For man kan jo ikke bruge de samme penge to gange,” siger Lisbeth Lintz.

Regeringen har for kort tid siden udskudt sundhedsreformen igen. Lisbeth Lintz opfordrer derfor regeringen til at bruge tiden på at inddrage viden fra både medarbejderne i sundhedsvæsenet og eksterne eksperter.