Sundhedsminister med yngre læger på vagt
  • Yngre Læger
06. september 2019

Jeg håber, at sundhedsministeren har fået et rigtigt godt indblik i livet på et hospital og i, hvordan vi som yngre læger arbejder.

Sådan siger yngre læge Anders Hebert efter at sundhedsminister Magnus Heunicke fredag formiddag var med ham og yngre læge Cæcilie Trier Sønderskov på vagt et par timer på Rigshospitalets børneafdeling.

Aftalen med ministeren kom i stand efter, at Yngre Læger inviterede ministeren med på vagt kort tid efter, at han var tiltrådt som sundhedsminister.

Formålet var at vise, hvordan yngre lægers arbejdsvilkår er og at give ministeren et konkret billede af livet som yngre læge på et hospital.

”Jeg synes, at det er vigtigt, at de, der sidder med magten, kommer ud og ser, hvordan det fungerer i virkeligheden. Sundhedsministeren skulle derfor se, hvordan arbejdslivet er for yngre læger,” fortæller Cæcilie Trier Sønderskov.

Minister i lægetøj
Efter en hurtig omklædning fra ministertøj til lægetøj var Magnus Heunicke med til morgenkonferencen, hvor han fik et indblik i bredden af opgaver og så, hvordan overdragelse fra aften- og nattevagt til dags holdet fungerer.

Herefter var sundhedsministeren med på vagt i børnemodtagelsen, hvor han med de yngre læger tilså patienter, der netop var blevet indlagt. Ministeren var også med på en isolationsstue hos en patient, der havde fået en knoglemarvstransplantation.

Konkrete billeder
Cæcilie Trier Sønderskov og Anders Hebert understreger, at det var vigtigt for dem at give ministeren et realistisk billede af, hvordan yngre læger arbejder. Ikke kun på børneafdelingen på Rigshospitalet men generelt.

”Jeg tror, at det er vigtigt at få skabt nogle billeder i hovedet på sundhedsministeren om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer set med vores øjne. Næste gang han skal træffe beslutninger på vores område håber jeg, at han vil tænke på, hvilken betydning beslutningerne har for læger som dem, han har mødt på sit besøg i dag og for patienter, som dem vi netop har været inde hos,” forklarer Cæcilie Trier Sønderskov.

Både hun og Anders Hebert lagde også vægt på at fortælle ministeren, hvorfor supervision er så vigtig for yngre læger og forklare ham, at man ikke kan få ordentlig supervision, hvis man arbejder alene et sted. Og at både de, og alle andre i sundhedsvæsenet, oplever et sundhedsvæsen, som er presset med markant flere patienter og et meget højt arbejdspres.

Yngre Læger inviterer politikere på vagt
Magnus Heunickes vagt var en del af større kampagne, som Yngre Læger har iværksat, hvor Yngre Læger inviterer politikere med på vagt for at få et indblik i de yngre lægers arbejdsliv.