Sundhed fylder alt for lidt i finanslovsforslag
  • Lægeforeningen
31. august 2017

Bortset fra ekstra penge til det nære sundhedsvæsen er sundhed ikke prioriteret i regeringens finanslovsforslag. Det vil gå ud over kvaliteten i behandling og pleje, hvis ikke sundhedsvæsenet får tilført flere midler og sygehusene slipper for det urealistiske produktivitetskrav, som udhuler den almindelige drift, mener Lægeforeningen. 

Regeringen har netop offentliggjort sit forslag til finanslov for 2018. I forslaget indgår de 500 mio. kr., som er allerede afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne fra foråret, og derudover er der afsat op til 500 mio. kr. ekstra til arbejdet med det nære sundhedsvæsen.

”Når vi ser på, hvad der er afsat af midler til andre områder, er sundhedsområdet stærkt nedprioriteret i dette års finanslov. Samtidig er sygehusene fortsat underlagt et produktivitetskrav, som betyder, at sygehusene hvert år skal levere to procent mere aktivitet uden at få tilført flere ressourcer. Konsekvensen er flere besparelser i regionerne, og det kommer til at gå ud over patienterne i form af dårlige kvalitet i behandling og pleje”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Han understreger, at sundhedsvæsenet står i en sårbar position, hvor gabet mellem stadigt flere opgaver og flere patienter og de faktiske ressourcer vokser.  

”Finanslovforslaget gør det ikke bedre. Tværtimod. Det er nødvendigt, at den endelige aftale om finansloven får løst det problem ved at sikre flere penge til sygehusene og afskaffe produktivitetskravet, som udhuler sygehusenes økonomi”, siger Andreas Rudkjøbing, som også savner psykiatri og forebyggelse i forslaget.  

Godt med ekstra penge til det nære sundhedsvæsen

Han er dog glad for de ekstra 500 mio. kr., som regeringen vil afsætte til det nære sundhedsvæsen.

”Det er et vigtigt signal og en god start, men man kunne selvfølgelig have ønsket sig flere penge. Det er afgørende at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvis det skal kunne håndtere udfordringerne med flere patienter – ofte med flere og kroniske sygdomme. Jeg ser frem til at se, hvad regeringen konkret vil på det nære sundhedsvæsen”, siger Andreas Rudkjøbing.