Styrket indsats for danskernes mentale sundhed
  • PLO
24. juni 2020

Vi ser i disse år en bekymrende udvikling i befolkningens mentale sundhedstilstand. Antallet af danskere, der har dårligt mentalt helbred eller psykisk sygdom, er stigende. Desuden oplever markant flere børn og unge angst, tristhed, stress og nedsat selvværd.

Af Mireille Lacroix, næstformand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 
Samtidig lider mange danskere af en kronisk psykisk lidelse. Kronisk psykisk sygdom følges ofte af fysisk sygdom, betydelig forkortet livslængde og forringet livskvalitet. Disse patienter afsluttes tidligere i behandlingspsykiatrien end før i tiden og overgår til egen læge. 
 
PLO har udarbejdet et idekatalog med 13 konkrete forslag til en styrket indsats for borgernes mentale sundhed. Forslagene vil gøre det muligt for de praktiserende læger at bidrage væsentligt til at forbedre børn, unge og voksnes mentale sundhed.
 
Vores forslag vil give børn, unge og voksne med begyndende psykisk lidelse en rettidig udredning samt introducere en mere helhedsorienteret behandling af psykiske lidelser, end de fleste modtager i dag.
 
Vi har en vision om, at danskerne skal opleve, at adgangen til hurtig udredning og behandling rykker nærmere deres egen bopæl; at der kommer flere kompetencer i lægehusene, og at der afsættes nye ressourcer til bl.a. forebyggende undersøgelser og krisesamtaler. 
 
Vi vil udbygge samarbejdet mellem egen læge, hospitalspsykiatrien, de praktiserende psykiatere og kommunerne, så det videre behandlings- og rehabiliteringsforløb bliver trygt og godt.
 
Konkret foreslår vi bl.a. at indføre en teenageundersøgelse hos egen læge omkring 14-15 årsalderen, hvor individuelle bekymringer og eksistentielle overvejelser kan tages i opløbet. Ved psykisk mistrivsel kan den praktiserende læge foretage en hurtig udredning og medvirke til et trygt og sikkert videre behandlingsforløb.

Vi vil indføre forebyggende krisesamtaler, som kan sikre en hurtig, intensiv og mere effektiv udredning og behandling. Modellen er allerede i brug i Region Syddanmark, men bør udbredes til resten af landet.

Vi foreslår, at der skal være faste kontaktpersoner i almen praksis for personer med psykiske lidelser, så de oplever øget kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløbet. Og vi foreslår en fast, halvårlig status hos egen læge, der kan bidrage tik at opspore nytilkomne eller forværrede fysiske og psykiske problemer hos patienter med kroniske psykiske lidelser. 
 
Vi hævder ikke at have fundet de vises sten, men vi ønsker at spille bolden op til en bred politisk debat om, hvordan vi kan sikre en bedre indsats over for nogle af de mest sårbare mennesker i vores samfund. 
 
Vi håber at vores forslag kan give inspiration til regeringens sundhed- og socialpolitiske indsats over for børn og unge og til det kommende arbejde med at udvikle en 10-års plan for psykiatrien. 
 
I den kommende tid vil PLO derfor mødes med en række vigtige organisationer og ordførere for de politiske partier, så vi kan udveksle ideer til, hvordan vi i fællesskab kan give en bedre hjælp til børn, unge og voksne, som oplever problemer med psykisk og mental mistrivsel.


Indlægget blev bragt d. 24. juni 2020 i Avisen Danmark