Styrelsen for Patientsikkerhed må genoprette tilliden
  • Overlægeforeningen
18. januar 2018

Over 8000 læger har nu skrevet under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Det er et alvorligt problem ikke kun for styrelsen, men for hele sundhedsvæsenet. Uden tillid kan arbejdet for større patientsikkerhed ganske enkelt ikke fungere, og derfor må styrelsen handle på den massive kritik nu, siger formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

”Nu har vi i årevis på sygehusene arbejdet efter princippet, at det er bedre at lære af fejl end at straffe folk. Det har vi gjort, fordi vi ved fra mange andre sektorer, at det er den mest effektive vej til større patientsikkerhed. Tillid mellem lægerne og myndighederne er helt afgørende for den indsats, men den tillid ligger i ruiner nu, og det truer hele patientsikkerhedsarbejdet,” siger Lisbeth Lintz.

Reaktionen kommer efter en række sager, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt læger for påståede fejl, som de fleste læger opfatter som uundgåelige konsekvenser af travlhed og stort tidspres. De oplever, at styrelsen er slået ind på en kurs, hvor der ikke længere er fokus på læring, men primært på straf. Og derfor er det afgørende, at styrelsen ændrer kurs, siger Lisbeth Lintz:

”Det handler ikke om, at læger skal være straffri. Hvis lægen begår alvorlige fejl med store konsekvenser, der kunne være undgået med en normal omhu i arbejdet, skal det naturligvis have konsekvenser. Men i de fleste tilfælde er der tale om utilsigtede hændelser, som kan ske for enhver. Her er det afgørende, at sundhedsvæsenet lærer af hændelserne, så de ikke sker igen. Den mulighed forpasser man ved aggressivt at forfølge de ansatte,” siger Lisbeth Lintz.

Formanden for landets 6.500 overlæger opfordrer derfor stærkt både Styrelsen for Patientsikkerhed og sundhedsministeren til at få genoprettet tilliden til styrelsen. Det kræver en tæt dialog med landets læger, og det kræver, at regeringen bl.a. sikrer, at der er en ankemulighed i tilsynssager, fastslår Lisbeth Lintz.