Strejkevarsel på alle anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger
  • Yngre Læger
05. marts 2018

Hospitalerne i hele landet bliver berørt af en kommende konflikt.
Det står fast, efter at Overlægeforeningen og Yngre Læger sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne har afleveret strejkevarsler til Danske Regioner i dag. Organisationerne har varslet strejke på samtlige anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger.
”Vores mål er, at konflikten skal kunne mærkes, men uden at patienternes liv eller førlighed sættes på spil,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Yngre Læger og Overlægeforeningen har i lighed med alle andre organisationer for offentligt ansatte udtaget ca. ti pct. af medlemmerne til konflikt. Men i stedet for at gå efter bestemte hospitaler eller regioner har overlægerne og de yngre læger valgt to specifikke områder: anæstesiafdelingerne og de radiologiske afdelinger.

”En konflikt på landets hospitaler må selvsagt ikke bringe patienter med livstruende sygdomme i fare eller sætte patienternes førlighed på spil. En konflikt på hospitalerne kan ikke undgå at berøre patienterne, men ved at vælge de radiologiske afdelinger og anæstesiafdelingerne kan vi sikre, at patienter med livstruende sygdomme og akutte patienter ikke bliver ramt. Der vil således primært komme længere ventetid på behandling, som er forsvarlig at udsætte, f.eks. planlagte operationer,” siger Lisbeth Lintz og Camilla Ratchke.

Sammenbrud
Strejkevarslet kommer, efter at forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster er brudt sammen både i staten, kommunerne og regionerne. Sammenbruddet skyldes, at arbejdsgiverne kategorisk har afvist forlig, som kan sikre de ansattes realløn og har nægtet at anerkende, at medarbejdernes betalte spisepause er en del af overenskomsterne. En afskaffelse af spisepausen ville svare til en lønnedgang på 7,25 pct. – eller en forlængelse af arbejdsdagen med en halv time uden yderligere honorering.

Yngre Læger og Overlægeforeningen lægger entydigt ansvaret for sammenbruddet hos arbejdsgiverne:
”Vi ønsker på ingen måde en konflikt på hospitalerne – det siger sig selv – men desværre er der ingen vej uden om. Arbejdsgiverne har på intet tidspunkt vist vilje til forhandling. Tværtimod har de lagt forslag på bordet, som sender et klart signal om, at de ser hospitalerne og hele den offentlige sektor som et B-arbejdsmarked, der ikke fortjener rimelige vilkår. F.eks. ved at forbeholde sig ret til at fjerne den betalte spisepause og dermed tvinge medarbejderne til at arbejde gratis en halv time ekstra hver dag,” siger Lisbeth Lintz og Camilla Rathcke.

Strejken er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018. Det er en mulighed, men langt fra sikkert, da Forligsinstitutionen kan udsætte konflikten i to gange to uger samt fire dage. Er din afdeling udtaget til konflikt, skal du imidlertid være forberedt på, at konflikten kan starte den 4. april.

Se hvilke afdelinger, der er udtaget til konflikt.

Sådan skal du forholde dig, hvis du er konfliktramt
Når der er konflikt på din afdeling, skal du ikke arbejde, med mindre det sker som led i nødberedskabet. Læger på andre afdelinger eller andre personalegrupper må heller ikke udføre arbejde, der er ramt af konflikt. Alle læger, der udtages til konflikten, får direkte besked per mail.
Er din afdeling ikke udtaget til konflikt, skal du gå på arbejde som normalt.

Nødberedskab
Overlægeforeningen og Yngre Læger forventer, at regionerne vil efterspørge et nødberedskab som under tidligere konflikter på hospitalerne. Det indebærer, at akutte, uopsættelige lægeopgaver bliver udført.  Omfanget af et nødberedskab på de enkelte afdelinger skal aftales mellem regionerne, Yngre Læger og Overlægeforeningen.

På statens område er der varslet strejke i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Varslet omfatter ca. 35 overlæger uden ledelsesansvar og 41 yngre læger. Se nyhedsbrev fra den 2. marts 2018.

Lockout
Arbejdsgiverne har mulighed for at lockoute, dvs. varsle arbejdsstandsning for andre funktioner og afdelinger. Det skal i givet fald varsles med fire uger, og ved lockout skal du forholde dig på samme måde som under en strejke.

Hold dig orienteret
 Din tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant koordinerer konflikten på dit hospital - kontakt gerne din TR, hvis du har spørgsmål.
Vi holder medlemsmøder om konflikten i alle regioner. Her kan du høre mere om OK 18-situationen og få svar på de spørgsmål, der måtte dukke op. Find dit møde her.

Du kan også læse mere på Yngre Lægers OK 18 site. Her finder du bl.a. ”Konflikt ABC”, som Yngre Læger og FAS har oprettet, og hvor der er svar på konkrete spørgsmål om f.eks. konsekvenser for ferie, barsel osv.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Yngre Lægers sekretariat, mail: konflikt.yl@dadl.dk eller tlf.: 3544 8500.

Vigtigt: Vi skal have dine korrekte data
Det er meget vigtigt, vi hurtigt kan komme i kontakt med dig, hvis du er omfattet af konflikten. Derfor vil vi bede dig gå ind på Min side på yl.dk og sørge for at få opdateret dine oplysninger om arbejdssted, tlf. og mailadresse. Under en konflikt vil du muligvis ikke have adgang til din arbejdsmail, og du bør derfor oplyse din private mailadresse. Endvidere skal dine data være korrekte, for at du kan få økonomisk støtte i form af konfliktlån.

Har du problemer med at komme på Min side, kan du ringe til Claus Kanstrup i Yngre Læger, 3544 8410 og få hjælp