Straks-svar på prøver er ikke et fremskridt for alle patienter
  • Lægeforeningen
06. juli 2017

Det er ikke i orden, at patienter får adgang til at læse alvorlige og komplicerede beskeder om prøvesvar med det samme online på sundhed.dk. Der er brug for en ordning, hvor man tager individuelle hensyn, mener Lægeforeningen.

Regionerne vil give alle patienter adgang til med det samme at se alle prøvesvar på deres onlinejournal på sundhed.dk. 

Lægeforeningen støtter, at patienter har en nem og hurtig adgang til deres helbredsoplysninger. Men det er ikke i orden, at man altid har adgang til at læse alle alvorlige og komplicerede beskeder om prøvesvar online. 

”Hvis man fredag eftermiddag hjemme ved sofabordet får en kræftdiagnose, så kan det være umuligt at komme i kontakt med egen læge på det tidspunkt. Og så rejser der sig mange spørgsmål hos patienten om, hvor alvorligt det her er, og hvad behandlingsmulighederne er, siger formanden for Lægeforeningen Andreas Rudkøbing”, til DR Nyheder. 

Efter Lægeforeningens opfattelse er det heller ikke i overensstemmelse med lovgivningen, hvis patienterne får alvorlige eller komplicerede beskeder om deres eget helbred på den måde. Af sundhedsloven fremgår det, at informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Det krav vil læger ikke kunne leve op til, hvis patienter har tilgang til prøvesvarene på samme tid som lægen. 

Tag individuelle hensyn

Andreas Rudkjøbing opfordrer i stedet til, at man tager individuelle hensyn og indfører en model, som giver mulighed for at tilpasse adgangen til prøvesvar. 

”Der bør skelnes mellem alvorlige og komplicerede prøvesvar, og så de svar, man som kroniker får i løbet af et behandlingsforløb. Det her er et spørgsmål om etik, og hvem der skal tage ansvaret for at overlevere de svære eller komplicerede beskeder. Det gøres bedst hos lægen”, siger lægeformanden til DR Nyheder.