Straf butikker, der sælger alkohol ulovligt til unge
  • Lægeforeningen
27. oktober 2017

Det skal være muligt at fratage butikker og kiosker retten til at sælge alkohol, hvis de bryder loven og lader børn og unge købe øl eller spiritus, mener Lægeforeningen. Samtidig skal der afsættes langt flere ressourcer til at tjekke, om butikker overholder loven. 

Der er i dag nærmest frit spil for butikker, der sælger alkohol ulovligt til børn og unge. En stikprøveundersøgelse foretaget af Alkohol og Samfund i starten af 2017 viste eksempelvis, at 22 ud af 30 butikker i en nordkøbenhavnsk kommune brød loven og solgte øl, cider eller spiritus til unge helt ned til 13 år.

Hvis der skal sættes en prop i det alt for høje alkoholforbrug hos børn og unge, må politikerne tage ansvar for, at loven rent faktisk overholdes, mener Lægeforeningen. 

”Det er skræmmende, at det nærmest ikke har nogen konsekvenser, når butikker bryder loven. Specielt set i lyset af, at danske unge er blandt de unge i Europa, som drikker allermest. Derfor bør myndighederne lægge langt flere kræfter i at sikre, at butikkerne overholder aldersgrænserne for, hvornår man må sælge alkohol til unge”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Flere ressourcer til kontrol

Konkret peger Lægeforeningen på, at der fra politisk hold skal afsættes ressourcer til at foretage løbende stikprøvekontrol af butikker, som sælger alkohol. 

”Lige nu løser politiet ikke opgaven tilfredsstillende. Om det er politiet, der fortsat skal stå for at kontrollere, eller om man kan finde andre modeller, er ikke afgørende. Men det er vigtigt, at der ikke er frit spil for ulovligt salg af alkohol. Her er en mere effektiv kontrol et vigtigt redskab”, siger Andreas Rudkjøbing.

Brud på loven skal have konsekvens 

Det skal også have en mærkbar konsekvens for butikkerne, hvis de bryder loven.

”Vi mener, at der skal indføres en mulighed for, at supermarkeder og andre salgssteder mister retten til at sælge alkohol, hvis de gentagne gange ikke kan overholde aldersgrænserne for salg af alkohol. I dag er højeste straf en bøde på 20.000 kroner, når butikken har brudt loven tredje gang. Det er en alt for mild sanktion i forhold til den skade, alkoholen gør på de børn og unge, som får lov at købe det”, siger Andreas Rudkjøbing. 

Som et af de eneste lande i Europa har Danmark en differentieret aldersgrænse i forhold til børn og unges køb af alkohol. Er man mellem 16 og 18 år kan man købe alkohol med en maksimal procent på 16,5 procent i butikker, mens unge over 18 år må købe al slags alkohol. 

Forslaget er en del af et alkoholudspil fra Lægeforeningen, som rummer i alt 10 forslag til at mindske danskernes skadelige alkoholforbrug. 

Fakta - danskerne drikker for meget:

En halv million danskere har et skadeligt alkoholforbrug og 147.000 er afhængige. 

Mindst 3.000 danskere dør hvert år som følge af alkohol.
 
122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. 

Overforbruget af alkohol koster det danske samfund mindst 13 mia. kr. om året