Stort set alle Covid-19-sager anerkendes som arbejdsskade
  • Yngre Læger
05. januar 2021

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring har indtil videre modtaget 2.376 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Stort set alle sager, der handler om, at en ansat er blevet smittet på sit arbejde, er blevet anerkendt. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

For at få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde. 75 procent af de anmeldte sager er fra kvinder, 25 procent er fra mænd. Ansatte på hospitalerne udgør den største gruppe af anmelderne, men Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring opgør ikke tallene fordelt på faggrupper.

Mindre end fem sager, hvor ansatte er smittet med COVID-19 på arbejdspladsen, er ikke blevet anerkendt.

Husk at anmelde

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, minder om, at det er særdeles vigtigt at smitte med COVID-19 bliver anmeldt som en arbejdsskade.

”Der er desværre en relativ høj smitte blandt sundhedspersonale – også blandt lægerne. Nogle bliver hårdere ramt af sygdommen end andre. Men det er vigtigt, at alle husker at anmelde det, hvis man er blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde, også selvom man umiddelbart ikke har haft alvorlige gener af sygdommen, for vi ved endnu ikke, hvilke senfølger der kan opstå af COVID-19, og om der er senfølger, der kan give varige mén,” siger Helga Schultz.

Du kan læse mere om, hvordan du anmelder COVID-19 som en arbejdsskade i Yngre Lægers FAQ her.