Stort behov for at styrke lægelig ledelse på sygehusene
  • Overlægeforeningen
06. oktober 2017

Sygehusene har brug for flere læger i ledelserne, men det kræver, at lederne får bedre vilkår. Det viser en ny undersøgelse blandt landets overlæger. De peger på, at der er brug for større frihed til at lede uden for megen detailstyring. Anja Mitchell, der er formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger, opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at lytte til lægernes ønsker.

”Sundhedsministeren har i debatterne om bl.a. to pct. kravet og problemer med behandling af livstruende sygdomme efterlyst stærkere ledelse på sygehusene. Vi har i dag store udfordringer med at rekruttere lægelige ledere, men undersøgelsen viser, at mange overlæger gerne vil engagere sig i ledelsesopgaven. Men det kræver, at lederne får større spillerum og flere frihedsgrader,” siger Anja Mitchell.

24 pct. af overlægerne i undersøgelsen svarer, at de overvejer at søge en lederstilling. Men samtidig peger 63 pct. på, at der mangler læger i sygehusenes ledelser. En af de vigtigste årsager til, at ikke flere vil søge en stilling som f.eks. direktør, centerchef eller ledende overlæge er manglende indflydelse i stillingerne. 44 pct. peger på det som en vigtig årsag.

Flere nævner som begrundelse, at lederne kæmper med et alt for lille råderum pga. detailstyring fra regioner og staten, og de meldinger nikker Anja Mitchell genkendende til:

”Vi hører for ofte, at de lægelige ledere føler sig klemt og ikke får plads til de helt afgørende opgaver med at motivere medarbejderne og udvikle bedre behandling. Det er især fokusering på produktionskrav, behandlingsgarantier og omfattende dokumentationskrav, der opleves som snærende. Hvis de får større råderum, vil de kunne levere et stort bidrag til at udvikle sygehusenes indsats til gavn for patienterne,” siger Anja Mitchell.

Overlægerne i undersøgelsen peger desuden på, at det går ud over både kvalitet i behandling og patientforløb, at der mangler læger på ledelsesgangene. Et af de områder, som lægerne især peger på i undersøgelsen, er de tværgående afdelinger som f.eks. sygehusenes kvalitetsafdelinger. Her er der kun læger i ledelsen hos halvdelen af afdelingerne, mens det gælder stort set 100 pct. af de kliniske afdelinger.

Undersøgelsen indikerer, at regionerne kan gøre mere for at rekruttere lægelige ledere. De fleste overlæger vurderer den nuværende indsats til ”middel”. Men der er også brug for langt bedre uddannelse til læger, der ønsker en karriere som ledere i sundhedsvæsenet, vurderer over 80 pct. af overlægerne. De efterlyser en indsats allerede på lægeuddannelsen og frem. Men over 90 pct. peger på, at der især er brug for bedre uddannelsestilbud til dem, der er blevet speciallæger, hvis rekrutteringen af lægelige ledere skal styrkes.

Behovet for lægelige ledere er temaet på FAS’ årsmøde 6. oktober

Undersøgelsen bygger på svar fra 72 pct. af deltagerne i Overlægeforeningens medlemspanel, der består af godt 200 overlæger.

Se resultatet af undersøgelsen her.pdf

Læs også Ugeskrift for Lægers omtale af undersøgelsen: