Stor YL-sejr: Farvel til 4-5-6-årsfristerne
  • Yngre Læger
18. januar 2019

4-årsreglen blev indført den 1. august 2008. Det kostede den daværende YL-bestyrelse livet – og en lang række gode kolleger karrieren i Danmark.

Lige siden har Yngre Læger ført en indædt kamp imod politikernes rigide tidsfrister. Og i dag er en glædens dag – i dag har regeringen bebudet, at den sidste udgave af tidsfristen, 6-årsreglen, forsvinder og ikke erstattes af en ny. Det er en stor sejr for Yngre Lægers medlemmer!

Formålet med 4-årsreglen og de efterfølgende frister var at få læger uddannet hurtigt til de speciallæger, som samfundet stod og manglede. Men reglerne fik den modsatte effekt. Læger faldt for de korte tidsfrister og måtte enten stille sig tilfreds med aldrig at blive speciallæge, helt opgive lægehvervet eller emigrere til andre lande, hvor man satte større pris på deres evner. Læger har ligefrem udtalt, at de følte sig landsforviste.

Situationen var helt uholdbar. Efter en længere kampagne med en stor medieindsats lykkedes det Yngre Læger at få overtalt regeringen til at afskaffe 4-årsreglen pr. 1. april 2014. I stedet fik vi 5-årsfristen. Det var ét år bedre, men stadig utilfredsstillende. Så kampen fortsatte, nu mod 5årsfristen.

Den faldt så 1. maj 2017 – og blev erstattet af en 6-årsfrist.

Og den forsvinder nu!

”Vores langvarige kamp mod den urimelige tidsfrist har båret frugt. 11 år tog det, og det har desværre kostet læger både karriere og arbejde i Danmark – det skal vi ikke glemme midt i glæden. Der arbejder i dag danske læger i Norge og Sverige og andre lande, fordi de faldt for tidsfristen i Danmark. De læger kunne vi godt have brugt herhjemme.

Heldigvis vil gode kolleger ikke længere falde for en tilfældig tidsfrist. Den tid er ovre. Og det viser, at det godt kan betale sig at kæmpe mod urimelige forhold. Tidligere formand Lisbeth Lintz startede kampen, Camilla Rathcke fortsatte den, og jeg er glad for at få lov til at afslutte den,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.