Stor opbakning til fusionsproces fra Overlægeforeningens repræsentantskab
  • Overlægeforeningen
08. oktober 2020

Fælles arbejdsmiljø og fælles udfordringer samt behovet for at kunne stå sammen i forhandlinger og modstå pres fra arbejdsgiver var de gennemgående argumenter for den positive opbakning, som Overlægeforeningens repræsentantskab gav tankerne om fusion med Yngre Læger på repræsentantskabsmødet den 3. oktober.

”Jeg har altid synes, det var en arbitrær opdeling mellem yngre læger og overlæger. Vi har så meget tilfælles i forhold til arbejdsmiljø og vilkår. Vi bliver gang på gang spillet ud mod hinanden, selv om vi i mange forhold går under næsten de samme vilkår. Jeg synes, det er et fantastisk forslag”.

Sådan sagde Iben Sorgenfrei, som var en af de mange positive stemmer under drøftelsen af en mulig fusion med Yngre Læger på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober. Op mod 100 repræsentanter og tillidsrepræsentanter deltog i debatten.

Fusion og forhandlingsposition

Et andet positivt indlæg kom fra Arash Afshari:”Vi står meget stærkere, når vi kan forhandle sammen. Det kan jeg også sige efter FEA-forhandlingerne, hvor arbejdsgiver bevidst har spillet os ud imod hinanden. I forhold til MED-udvalg, kræver det en kæmpe indsats i dag at koordinere med Yngre Lægers tillidsrepræsentanter. Jeg synes, det er hul i hovedet ikke at tage dette forslag til sig”.

Der var også enkelte indlæg med andre synspunkter, for eksempel dette: ”Jeg kan ikke se, hvad vi har tilfælles med Yngre Læger. Slet ikke efter at Yngre Læger har fremsat overenskomstforslag om deltid. Jeg hører til de overlæger, der bliver, til arbejdet er gjort. I stedet for at fusionere bør vi udvide samarbejdet. Jeg tror, vi vil få mere ud at stå samlet, hver for sig”.

Men forskellige overenskomstkrav bør ikke være en hindring, mente Anja Mitchell: ”Jeg er sikker på, at vi vil stå stærkere overfor modparten som én forening. Vores interne ting som fx spørgsmål om deltid, må vi ordne internt. Yngre læger – det er jo dem, vi uddanner, deler vagt og arbejdsvilkår med. Derfor kan vi også kæmpe sammen for vilkår”.

Fælles udfordringer

Debatten var også livlig på chatten til det virtuelle møde. Her var det især fælles udfordringer i forhold til vagtbelastning, der blev fremhævet. Fx skrev Troels Dirch Poulsen: ”Vi bør gå ind for en sammenlægning ud fra, at heller ingen YL (yngre læger, red.) vil finde sig i at få 10-13 timer for en 17 timers vagt... Ved at lægge os sammen, vil vi kunne stå stærkere på dette punkt”.

I det hele taget fyldte de fælles vilkår og udfordringer meget i debatten. Vibeke Ersbak udtrykte det således: ”Vi er udfordret af de samme ting på arbejdspladsen. Vi deler vagter. Vi bliver udsat for et stort pres, og vi har svært ved at nå andre opgaver end patientkontakt. Det kan vi løfte med større styrke, hvis vi står sammen”. 

Ros til demokratisk proces

Både fortalere og kritikere roste den proces, der er planlagt i forbindelse med fusionen. Her er sat to år af til processen, hvor nøgleord er inddragelse og dialog med medlemmer og repræsentantskab. Beslutningen om en fusion eller ej træffes ad to omgange af de to repræsentantskaber i henholdsvis Overlægeforeningen og Yngre Læger – med valg til repræsentantskaberne imellem.

Men er alt rosenrødt, spurgte Bjarne Møller Madsen via chatten: ”Tanken er god, men det lyder som om, der slet ikke er noget, der taler imod. Kan I orientere os om, hvor er der sten på vejen? Det lyder som om, vi skulle have fusioneret for ti år siden.  

Formændene svarer

Både formand for Overlægeforeningens Lisbeth Lintz og formand for Yngre Læger Helga Schultz deltog i drøftelsen. De kvitterede for mange gode indlæg. Og til spørgsmålet om ikke bare foreningerne kan udvide samarbejdet, svarede Helga Schultz:

”I dag samarbejder vi meget. Men når det kommer til stykket, så står Lisbeth kun på mål overfor jer som overlæger, og jeg står kun på mål overfor yngre læger. Ved at fusionere vil vi styrke vores sammenhold og vores forpligtelse overfor alle ansatte læger”.

I forhold til ulemper adresserede Lisbeth Lintz nogle af de bekymringer, der har været rejst på møder med medlemmer og regionale råd.

”Nogle har været bekymret for at skulle arbejde under en anden overenskomst. Dem kan jeg berolige med, at en fusion ikke vil betyde, at vi pludselig får én overenskomst. Vi kan som sagt rumme at have en YL-overenskomst og en OL-overenskomst. Hvis fremtiden viser, at en fælles overenskomst vil være en fordel, ja så er det noget, vi skal blive enige om internt og med vores arbejdsgiver. Og selv med en fælles overenskomst skal man huske, at der stadig kan være aftaler og vilkår, der gælder særlige grupper”.

”Det gælder også i forhold til tillidsrepræsentanter. Her er reglerne knyttet op på overenskomster. Så selv hvis vi ville, kan vi ikke ensidigt ændre det. Skal det laves om, skal både vi og arbejdsarbejdsgiver ville det. Så vi ser det ikke så meget som en udfordring. Vi ser det mere som en styrke, at tillidsrepræsentanter kan arbejde endnu tættere sammen”.

Få mere at vide

Du kan læse mere om tankerne om fusion og den planlagte proces på hjemmesiden Tanker om fusion. Her er også en FAQ med svar på de spørgsmål, der er dukket op ved dialogmøder mv., og du har mulighed for selv at sende dine spørgsmål til de to formænd.