Støtte til lægevidenskabelig forskning i Nordjylland
  • Lægeforeningen Nordjylland
16. januar 2019

Speciallæge Heinrich Kopps Legat, som har til formål at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg, har for 2018 uddelt forskningsstøtte til 11 projekter for i alt kr. 275.000,00. Stinne og Martinus Sørensens fond har bidraget med kr. 50.000,00 til forskningsprojekterne.

Januar 2019

Forskningsprojekterne spænder vidt inden for det lægevidenskabelige område og ansøgerne kommer fra mange specialer på Aalborg Universitetshospital, Forskningens Hus i Aalborg samt som noget nyt også fra Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige fakultet. Lægevidenskabelig forskning udøves i dag af andre faggrupper end læger, hvilket fremgår af legatmodtagernes titler.

Følgende læger, studerende og andre forskere indenfor lægevidenskaben har modtaget støtte fra legatet:

Klinisk assistent, M.DBahram Hashemi: Azathioprin-metabolitter og TPMT aktivitetsbestemmelse i Azathioprin-behandlede vaskulit-patienter; Relation til T-celle funktion.

Reservelæge Elena Crescioli: Does Bispectral index improve surgical conditions during fast track gynecologic benign laparoscopies?

Læge, Ph.d.-stud. Hanne Due Rasmussen: Undersøgelse af vincristin-induceret neuropati i diffust storcellet B-celle lymfom.

Speciallæge, Ph.d.-stud. Henriette Strøm Kahr: Venøse tromboemboliske komplikationer hos patienter med æggestokkræft sammenlignet med patienter med godartede svulster i æggestokkene.

Læge, Ph.d.-stud. Ingelise Garde: Ny metode til diagnostik af lungeemboli; konsolidering af biomarkører i et klinisk studie.

Læge, Ph.d.-stud. Jeannette Sønderlyng Springer:  Langtidsfølger efter blodprop i hjernen hos danske børn og unge.

Uddannelsesansvarlig Overlæge, Klinisk Lektor, MPH Lia Mendes Pedersen: Cannabis i graviditeten – giver det anledning til dårligere kognitiv funktion hos barnet?

Speciallæge, Ph.d.-stud. Peter Heide Pedersen: Evaluation of organ dose and effective dose with the O-arm and the EOS in spine surgery. Evaluation of relative risk of radiation induced cancer.

Læge, Ph.d. stud. Sabrina Just Kousgaard: Betydning af tarmens mikrobiota for effekten af fæcestransplantation.

Læge, Dr.med. Søren Naaby Hansen: Characterization of extracellular vesicles role in The regulation of depression-associated inflammation.

Cand.med.vet. PhD. Thomas Dahl Nissen: Tapentadol og oxycodons effekter på det humane smertenetværk.

 

Fakta oplysninger:

Speciallæge Heinrich Kopps Legat:

Speciallæge Heinrich Kopps Legat har siden 1985 årligt støttet lægevidenskabelige forskningsprojekter i Aalborg og har siden begyndelsen uddelt i alt ca. 4 mio. kr.
Speciallæge Heinrich Kopp har derudover stiftet en legat til støtte for vanskeligt stillede børn, der har været indlagt på Aalborg Sygehus.
Heinrich Kopp døde i 2016, og legatet har arvet en større formue, som skal anvendes til lægevidenskabelig forskning.

Stinne og Martinus Sørensens Fond:

Fonden blev stiftet den 12. december 1978 af Martinus Sørensen. Han havde ingen børn, men en formue på ca. 20 mio. kr., som han via fonden ønskede at bruge til almennyttige formål, primært i Aalborg og hans fødeegn Øster Hurup.

Tilsvarende er der gennem årene ydet betydelige bidrag til sygehusverdenen, dels i form af støtte til forskning inden for sygdomsbekæmpende formål og dels til anskaffelse af diverse udstyr. Således blev den første nordjyske lægeambulance doneret af fonden i 1994. Siden er specialambulancen og babyambulancen kommet til.
Det er med glæde, at fonden kan bidrage økonomisk til at understøtte et lægevidenskabeligt forskningsmiljø i det nordjyske.

Oplysninger om Stinne og Martinus Sørensens Fond kan ske til fondens formand advokat Kim Munk-Petersen, Advokatfirmaet Vingaardshus, Vingårdsgade 22, Aalborg.
Oplysninger om Speciallæge Heinrich Kopps Legat kan fås ved henvendelse til formanden, Anders Krog Vistisen eller administrator direktør Ole Sørensen,fonden@dadlnet.dk, tlf. 35 44 81 81.