Søren Niemi Helsø er nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse
  • Lægeforeningen
27. november 2020

Søren Niemi Helsø er valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 25. november. Han afløser Christina Frøslev-Friis.

Søren Niemi Helsø er nyvalgt i Yngre Lægers bestyrelse og indtræder samtidig i Lægeforeningens bestyrelse. Han har allerede erfaring fra en lang række tillidsposter. Blandt andet har han været næstformand for FADL’s hovedbestyrelse, formand for FADL Aarhus, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland og medlem af Yngre Lægers overenskomstudvalg.

Han er uddannet fra Aarhus Universitet i 2019 og arbejder nu i en introduktionsstilling i intern medicin på Aalborg Universitetshospital.