Socialdemokratisk udspil skaber større utryghed for patienterne
  • FAS
  • Overlægeforeningen
12. oktober 2018

Socialdemokratiet vil fjerne patienternes ret til at have en patientansvarlig læge, der sikrer overblik og tryghed gennem ofte komplekse behandlingsforløb. Det fremgår af partiets nye sundhedsudspil, der lægger op til, at sygeplejersker kan overtage ansvaret. ”En klokkeklar forringelse af patienternes rettigheder, som gør det sværere at sikre gode patientforløb”, siger Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger og Overlægeforeningen.

”Det er en klokkeklar forringelse, når Socialdemokratiet ikke længere bakker op om regionernes og vores aftale om, at alle patienter på sygehusene skal have en patientansvarlig læge. Det vil skabe mindre sammenhæng i behandlingen og dermed dårligere kvalitet og større utryghed for især de mest syge patienter,” siger Lisbeth Lintz.

Et bredt flertal i Folketinget – inklusive Socialdemokratiet – tilsluttede sig i 2016 en national aftale om at indføre ordningen med patientansvarlig læge på alle sygehuse og hospitaler.

Men i Socialdemokratiets nye udspil fremgår det, at partiet nu i stedet vil arbejde for, at patienterne skal have enten en patientansvarlig sygeplejerske eller læge. Den melding undrer Lisbeth Lintz:

”Formålet med ordningen er især, at patienten altid ved, hvilken læge de skal tale med om behandlingen. Den mulighed mister patienterne – og alle andre der er involveret i behandlingsforløbet – hvis Socialdemokratiets forslag gennemføres. Sygeplejersker kan og skal deltage i koordinering, men det afgørende behandlingsansvar kan kun ligge hos lægerne, så selvfølgelig skal patienterne have ret til at kende den læge, der leder behandlingsforløbet,” siger Lisbeth Lintz

Hun peger desuden på, at timingen i udspillet er dybt besynderlig:

”Det er en stor udfordring at indføre ordningen på alle sygehuse og hospitaler, men arbejdet er godt i gang. Tidligere på året viste en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at to ud af tre kræftpatienter nu har en patientansvarlig læge. Det arbejde risikerer Socialdemokratiet at sabotere, og det vil være dybt ulykkeligt for patienterne,” siger Lisbeth Lintz.

Nærhospitaler til fare for patienterne

Foreningen af Speciallæger vender sig desuden stærkt imod Socialdemokratiets forslag om at oprette nye nærhospitaler, som skal overtage behandlinger og operationer fra de praktiserende speciallæger og fra de eksisterende sygehuse.

”Hvis man flytter operationer og anden behandling fra de praktiserende speciallæger og fra hospitalerne ud til nye, små nærhospitaler får man hverken større nærhed, tryghed eller kvalitet. Tværtimod risikerer vi en alvorlig forringelse af patientsikkerheden, fordi nærhospitalerne ikke vil være i nærheden af at have den rutine og erfaring, som de praktiserende speciallæger og lægerne på de eksisterende hospitaler har. Derfor er Socialdemokratiets udspil helt uacceptabelt,” siger Lisbeth Lintz.