Skuffende aftale om sundhedsvæsenets økonomi
  • Yngre Læger
29. maj 2020

De 1,3 mia. kr, der er afsat i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen, dækker ikke de udgifter og udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Det er svært ikke at være skuffet, siger Yngre Lægers formand.

Danske Regioner har forud for økonomiaftalen meldt ud, at der er brug for 2 mia. kr., hvis sundhedsvæsenet skal kunne klare de stigende udgifter, som de demografiske ændringer, dyrere medicinpriser og nye behandlinger giver. Yngre Læger deler denne analyse, og derfor er de 1,3 mia. kroner, som aftalen lander på, skuffende, mener Yngre Læger.

”Vi står i en situation, hvor vi får markant flere ældre og kronisk syge borgere, og det giver et ekstra pres på sundhedsvæsenet. Samtidig er priserne på medicin steget over de senere år, og det samme er udgifterne til nye behandlingsformer. Jeg er derfor nervøs for, at en økonomiaftale, der er så langt fra de fra de 2 mia. kr., går ud over både patienter og ansatte,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz og fortsætter:

”Når pengene ikke rækker til både den demografiske udvikling og til stigende medicinudgifter og nye behandlinger, frygter jeg, at det bliver personalet, der endnu engang kommer til at holde for. Det har vi set mange gange før. Og med flere patienter og opgaver uden at ressourcerne til personale følger med, så bliver resultatet mere travlhed for de ansatte og en dårligere kvalitet for patienterne. Det er der ingen, der ønsker.”

Ifølge regionerne vil den demografiske udvikling koste 1 mia. kr. mens de stigende udgifter til medicin og nye behandlingsformer vil koste yderligere 1 mia. kr. – dvs. 2 mia. kr. i alt. Med en økonomiaftale på 1,3 mia. kr. er der dermed tale om en forsat underfinansiering af sundhedsvæsenet.

”De seneste måneder har vist, hvor afhængig vores samfund er af et stærkt sundhedsvæsen. Men organiseringen af coronaberedskabet har også vist, at vi har et sundhedsvæsen uden økonomisk og personalemæssig buffer. De læger og andet sundhedspersonale, der varetager opgaverne med covid-19 patienter, er jo flyttet fra andre opgaver. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi en lang række behandlinger er blevet aflyst til stor gene for patienterne. Med den forsatte underfinansiering af sundhedsvæsenet risikerer udhulingen af sundhedsvæsenet blot blive endnu værre,” siger Helga Schultz.

Yngre Læger har med tilfredshed hæftet sig ved, at det med økonomiaftalen er blevet sikret, at regionerne bliver kompenseret for udgifterne til håndteringen af covid-19-epidemien og afviklingen af de mange behandlinger, der blev aflyst som følge af covid-19-arbejdet.