Sexisme, ytringsfrihed og fremtidens overlæger i fokus ved Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde  
  • Overlægeforeningen
03. oktober 2020

Revision af speciallægeuddannelsen, vision for fremtidens overlæge og en mulig fusion med Yngre Læger var sammen med ytringsfrihed og forhandlinger om ny overenskomst i fokus, da Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz aflagde mundtlig beretning ved foreningens repræsentantskabsmøde 3. oktober. Beretningen blev vedtaget.

”Jeg mener ikke, at der er ét eneste argument for, at man som leder kan tillade eller se gennem fingrene med sexisme eller andre former for krænkende adfærd”.

Sådan sagde formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, i sin mundtlige beretning ved Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 3. oktober og fortsatte:

”Derfor håber jeg, at I sammen med mig vil sende et utvetydigt signal om, at vi i Overlægeforeningen siger fra overfor enhver form for sexisme og magtmisbrug. At vi som overlæger naturligvis har et ansvar for at gribe ind overfor konkrete krænkelser, hvis vi ser dem. Og at vi har et ansvar for at gå forrest i anstrengelserne for at skabe en kultur og en arbejdsplads, hvor det er trygt og rart for alle at være”.

Men overlægerne kan ikke gøre det alene, fastslog Lisbeth Lintz. Derfor opfordrede hun alle som måtte opleve sexisme, krænkelser eller magtmisbrug til at fortælle det:

”Allerbedst er det at få dialogen på arbejdspladsen ved, at du går til din leder – eller din leders leder. Er det ikke muligt, kan du gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Og vil du helst tale med nogen udenfor arbejdspladsen, kan du altid ringe til din fagforening, ligesom du kan anmelde hændelsen til Arbejdstilsynet. Og det kan du gøre anonymt”.

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed er et andet aktuelt emne, som Lisbeth Lintz tog op i sin beretning. Hun fastslog, at, overlæger både har ytringsfrihed og ytringspligt til at sige fra overfor beslutninger, der kan kompromittere kvaliteten af behandlingen. Samtidig skal overlæger arbejde loyalt for de ledelsesmæssige beslutninger og under hensyn til patienter og offentlighed:

”Vi har flest eksempler på, at overlæger ytrer sig fagligt. Og at det bliver taget godt i mod – eller i hvert fald respekteret – af ledelserne. Men ikke hver gang. For det sker for ofte, at overlæger bliver mødt med kammeratlige samtaler eller ligefrem med trusler om fyring, fordi de har rejst en faglig debat”.

Derfor opfordrede Lisbeth Lintz til at forebygge, at sagerne kommer så langt, ved at hospitals- og regionsledelserne påtager sig ansvaret for at sikre en god og løbende dialog:

”Jeg vil gerne sende en klar opfordring til ledelserne: Mød regelmæssigt op til vores regionale overlægeråd – og gør det med repræsentanter fra såvel det politiske som det administrative niveau. I skal ikke bare gøre det for at få fred for os. I skal gøre det, fordi god og hyppig dialog mellem overlæger og øverste ledelse på hospitals- og regionsniveau giver mulighed for at drøfte de svære spørgsmål direkte med hinanden. Og det vil alle parter få glæde af.


Ok21

Dialog bliver der også brug for, når der skal forhandles overenskomst:

”Vi står i en historisk dårlig og ikke mindst usikker økonomisk situation. Det vil også presse den økonomiske ramme, vi skal forhandle om, når vi skal indgå aftaler på det offentlige område. Derfor kommer vi til at kæmpe hårdt alene for at sikre reallønsudviklingen”, sagde Lisbeth Lintz.

Og også Overlægeforeningens krav om procentvise stigninger kan blive svære at indfri, fordi flere lønmodtagerorganisationer ønsker at afskaffe dem og indføre ’krone for krone-stigninger’.

”Det diskuterer vi intensivt i de forskellige forhandlingsfællesskaber. Lige nu er det ikke til at sige, hvor diskussionerne ender. Jeg kan kun sige, at vi løbende vurderer, hvordan vi bedst varetage overlægernes interesser. Og at vi holder fast i vores krav om procentuelle lønstigninger, der sikrer reallønsudviklingen”, sagde Lisbeth Lintz.

Revision af speciallægeuddannelsen

Mangel på speciallæger er et af de største problemer i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har iværksat et arbejde med revision af speciallægeuddannelsen, hvor Overlægeforeningen deltager, og her er det afgørende, at man adresserer manglen inden for en række specialer:

”I dag oplever vi fx mangel på speciallæger indenfor radiologi, psykiatri, geriatri, neurologi og lungemedicin. Det går først og fremmest ud over patienterne. Men det skaber også et presset arbejdsmiljø for os som speciallæger, der må forsøge at løse opgaverne med færre ressourcer. For det andet må vi ikke gå på kompromis med kvaliteten. Speciallægeuddannelsen skal både give tilstrækkelig bredde og den nødvendige specialisering, som sikrer et godt afsæt for at løse opgaverne i sundhedsvæsenet,” sagde Lisbeth Lintz

Vision for fremtidens overlæge
Repræsentantskabsmødet blev for første gang holdt virtuelt af hensyn til corona-pandemien. Lisbeth Lintz pegede i sin indledning på, at pandemien har vendt op og ned på meget. Og så har den sat fokus på, at der er brug for den lægefaglige ekspertise og ledelse, som overlæger udøver:

”Det er blevet tydeligt, at sundhedsvæsenet har brug for forskning, formidling, uddannelse, udvikling og ledelse. Der er brug for overlæger, som kan gå forrest. Det gør vi gerne. Men desværre sker det ofte på trods af manglende forståelse for, hvad det kræver at udfylde overlægerollen. Derfor skal vi senere i dag drøfte vores politikpapir om Fremtidens overlæge”, sagde hun.

Papiret indeholder Overlægeforeningens visioner for, hvordan overlæger sikrer patienterne den bedst mulige behandling og er med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen.

Og der er ikke er noget underligt i at diskutere visioner for fremtidens overlæger, samtidig med at foreningen undersøger mulighederne for en fusion med Yngre Læger, mener Lisbeth Lintz:

”Det giver faktisk rigtig meget mening. For uanset om vi fusionerer eller ej, vil presset på overlægerne fortsætte. Derfor er det relevante spørgsmål ikke, om vi skal arbejde med visionerne, men om vi bedst kan indfri visionerne alene eller ved at stå sammen med vores kolleger i Yngre Læger. Men lad mig allerede nu afsløre, at når bestyrelserne har sat gang i fusionsprocessen, så er det fordi, vi vurderer, at en fusion både vil stille overlæger og yngre læger bedre. At vi kan mere sammen end hver for sig”.

Såvel visionspapir som den mulige fusion med Yngre Læger er på dagsorden på repræsentantskabsmødet.

Mere end 90 repræsentanter, tillidsrepræsentanter og gæster så med på skærmen, da formand Lisbeth Lintz aflagde sin mundtlige beretning på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde lørdag den 3. oktober. Beretningen blev vedtaget.

Se hele den mundtlige beretning her.