Seks overlæger indstillet til afskedigelser
  • Overlægeforeningen
08. november 2018

Oprindeligt så det ud til, at Region Sjælland ville afskedige 13 overlæger som følge af det kommende års budgetunderskud. Nu har regionen indsnævret det til, at seks overlæger er indstillet til at blive afskediget. Det er stadig seks for mange, siger Overlægeforeningens formand og efterlyser et svar på, hvilke opgaver der fremover ikke skal løftes.

Region Sjælland kæmper med underskud på det kommende års budget og har derfor meldt ud, at op imod 317 medarbejdere risikerer at blive afskediget – herunder 13 overlæger. Helt så voldsomt ender det dog ikke. Regionen har sendt breve og haft samtaler med dem, de har indstillet til afskedigelse. Det drejer sig om seks overlæger - én på Holbæk Sygehus og fem på SUH i Roskilde.

Men det er seks overlæger for mange, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:

”Det er en rigtig ubehagelig situation for de overlæger, der i denne uge er indstillet til at blive afskediget,” siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Og det er samtidig ubehageligt for de medarbejdere, der stadig er ansat. Hverdagen er voldsomt presset allerede i dag og Region Sjælland har længe haft mange ubesatte stillinger og kæmper med rekrutteringsproblemer. Derfor vil hver en afskediget medarbejder efterlade et hul, og der vil være opgaver, der ikke kan laves. Det vil gå ud over både ansatte og patienter. Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne ville give et svar på, hvad der fremover ikke skal laves, når nu der er færre ansatte.”

Ændringer stadig muligt

Overlægeforeningen har været til stede på Holbæk Sygehus og SUH i Roskilde og har deltaget som bisidder i alle samtaler om afskedigelser.

Parterne har nu frem til den 23. november til at gøre indsigelser mod varslingerne. Og regionen er forpligtet til at se på, om det er muligt at omplacere nogle af de overlæger, der er varslet afskediget, til andre afdelinger.

Overlægeforeningen håber derfor på, at det antal, der reelt skal afskediges, vil ende med at blive lavere.