Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår
  • PLO
23. december 2020

PLO og PLA's  sekretariat holder lukket fra og med den 24. december 2020 til og med 3. januar.  Hvis der den 28.-30. december opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 4. januar 2021, er der etableret en vagtordning i PLO og PLA.

Du kan ringe til: 

  • Jette Stagsted Galatius på telefon 2021 4307 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLO-spørgsmål
  • Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLA-spørgsmål

PLO's Facebookgruppe holder julelukket i samme periode, og der vil derfor ikke blive svaret på spørgsmål eller behandlet ansøgninger om medlemsskab af denne gruppe.

PLO og PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!