Se coronavinterpakken i din region
  • Yngre Læger
06. januar 2022

I begyndelsen af december 2021 blev der indgået en delaftale i finansloven om 1 mia. kr. med den såkaldte coronavinterpakke for at afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsenet. Se aftalerne for, hvordan pengene udmøntes i hver af de fem regioner her.

Coronavinterpakken på 1 mia. kr. er afsat til ”særlige midlertidige indsatser i vintermånederne i sygehusvæsenet, der kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinær svær vintersæson til gavn for patienterne og personalet”.

Den afsatte mia. blev fordelt ud til regionerne, og der er nu indgået aftaler i alle 5 regioner, om hvordan midlerne skal udmøntes.

Se aftalerne i de enkelte regioner her: 

Kontakt din tillidsrepræsentant for mere information

Hvis du har spørgsmål til udmøntningen, kan du kontakte din tillidsrepræsentant (TR) eller din fællestillidsrepræsentant (FTR).