Sådan kan arbejdet i almen praksis lettes
  • PLO
13. marts 2019

Der bliver færre læger, flere patienter og flere opgaver i almen praksis, derfor er der behov for at kigge på, hvordan lægerne får mere tid til kerneopgaven. I en ny PLO Analyse, hvor 236 praktiserende læger har svaret på,  hvilke tiltag der vil lette lægernes arbejdsbyrde, og hvilke opgaver der bør løses i almen praksis, står kortere og mere præcise epikriser fra sygehusene til almen praksis øverst på de praktiserende lægers ønskeseddel. Samtidig vil et stort flertal bevare undersøgelserne af børn og gravide i almen praksis. 
 

De tre tiltag, flest praktiserende læger mener, kan lette arbejdsbyrden, er:

Kortere og mere præcise epikriser fra sygehusene (89 pct.), at hjemmesygeplejen håndterer håndkøbsmedicin og kosttilskud (87 pct.) samt tilpasset journalføring i almen praksis (85 pct.).

De praktiserende læger er også blevet spurgt, hvilke opgaver, de mener, fortsat skal løses i almen praksis. Her svarer mere end tre ud af fire praktiserende læger, at undersøgelser af børn og gravide skal løses i almen praksis. 

Til gengæld mener mindre end en fjerdedel af de praktiserende læger, at attester til forsikringsselskaber skal løses i almen praksis, og kun hhv. 12 pct. og 10 pct mener, at vægtkontrolforløb og rygestopforløb skal løses i almen praksis. 

Læs PLO Analysen om afbureaukratisering i almen praksis herAfbureaukratisering i almen praksis