Ros fra praktiserende læger til markant uddannelsesløft
  • PLO
18. januar 2019

Det er meget positivt, at regeringen vil oprette 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger og ekstra introstillinger i almen medicin. Det siger Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), i en kommentar til regeringens udspil ”Flere hænder og større arbejdsglæde”.

Udspillet fra regeringen vil på længere sigt betyde, at alle borgere kan få deres egen familielæge, og at det frie lægevalg kan blive genoprettet. Det vil også muliggøre regeringens tanker om en anderledes fremtidig rollefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen. Regeringens målsætninger er meget ambitiøse og vil kræve, at vi bliver væsentligt flere læger og ansatte i almen praksis”, understreger Christian Freitag.

Med de ekstra introstillinger kan vi allerede på kort sigt få en motiveret ekstra arbejdskraft i almen praksis, og vi vil få skabt det nødvendige grundlag for, at de 100 nye hoveduddannelsesstillinger også kan blive besat”, siger Christian Freitag.

Endvidere fremhæver han, at regeringens forslag om at afskaffe tidspresset fra den omstridte seksårsfrist i den lægelige videreuddannelse vil give større frihed for de unge læger til at vælge en introduktionsstilling i almen medicin.

Han understreger, at når regeringen lægger op til mere fleksible rammer for tutorlæger, så de kan have mere end én uddannelseslæge ad gangen, vil det også hjælpe på mulighederne for at få uddannet de mange kommende praktiserende læger. 

PLO havde gerne set, at almen medicin også kommer til at fylde mere og introduceres tidligere på lægeuddannelserne, fx sådan som der i dag allerede er fokus på, på Aalborg Universitet. 

Jeg tror, at det ville styrke de kommende lægers interesse for at blive praktiserende læger,” siger Christian Freitag.

Større fokus på fastholdelse af de ældre praktiserende læger
Han efterlyser også et større politisk fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet af de ældre praktiserende læger.

Fastholdelse er på den korte bane endnu vigtigere end rekruttering. Hvis vi kan få de +60-årige praktiserende læger til i gennemsnit at blive bare ét år længere i klinikken, vil det på meget kort sigt betyde en stor håndsrækning i bestræbelserne på at reducere lægemanglen,” siger Christian Freitag.

Det indgår i regeringens udspil, at der via en nærhedsfond afsættes 6 mia. kroner bl.a. til nye lægehuse. Her finder PLO det problematisk, at det alene er kommuner og regioner, der kan søge om at få del i disse midler:

De færreste praktiserende læger bor til leje hos kommunen eller regionen. De fleste lejer på det private marked eller ejer selv praksislokalerne. Derfor kan det ikke nytte noget, at det kun er kommuner og regioner, der kan få del i pengene til nye lokaler. De praktiserende læger vil få brug for ekstra lokaler til de mange nye uddannelseslæger,” siger Christian Freitag.

Han understreger, at PLO ser frem til at drøfte dette såvel som andre aspekter i udspillet både med regeringen og med Folketingets øvrige partier. 

For yderligere information kontakt Jonas Heltberg 2962 4080

Fakta Sådan bliver man praktiserende læge