Ret til fuld løn under fædreorlov
  • Yngre Læger
01. juni 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Jeg skal være far her til juli og vil gerne holde to ugers orlov i forbindelse med fødslen. Det har jeg også meddelt afdelingen, som jeg jo skal. Jeg har netop fået min vagtplan for juli, og der kan jeg se, at jeg er sat til kun at have to dagtjenester i alt i de to uger, men til gengæld er jeg så sat til at have rigtig meget arbejde og flere vagter efterfølgende. Jeg har spurgt vores vagtplanlægger, hvordan jeg vil blive aflønnet i de to uger og har fået svaret, at jeg vil få løn for de to planlagte dagtjenester og ikke andet. Kan det virkelig være rigtigt? På den måde kommer jeg jo stort set selv til at finansiere min orlov?”

Svar
Nej det ikke en korrekt fremgangsmåde! Du har ret til løn i de to ugers orlov, og du skal have din fast påregnelige løn på samme måde, som hvis du bliver syg. Det betyder, du skal have samme antal timer og ulempegodtgørelse, som du ville have fået, hvis du ikke skulle have været på orlov. Så selv om vagtplanlæggeren undlader at sætte dig på arbejdsplanen i den periode, så skal du have løn, som om du ikke var på orlov både i forhold til timer og i forhold til ulempegodtgørelse. Hvis du ikke selv kan løse problemet, må du tage fat i din tillidsrepræsentant. Læs mere her.