Ret til fri ved lægebesøg
  • Yngre Læger
07. april 2021

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Jeg var i går i min arbejdstid til konsultation hos en speciallæge. Jeg havde forsøgt at få tid efter endt arbejde, men det kunne ikke lade sig gøre. Nu siger min afdelingsledelse, at jeg i følge sygehusets personalepolitik kun er berettiget til løn for selve tidsrummet hos lægen, men ikke for transporttiden til og fra lægen. Jeg brugte i alt 2 x 30 minutter i transport frem og tilbage, inden jeg var tilbage på arbejde. Selve konsultationen varede 15 minutter. Har afdelingsledelsen ret?”

Svar
Nej, det har afdelingsledelsen ikke. Du har ret til fuld løn under sygdomsfravær, og det gælder også ved en konsultation som anført, hvor transporttiden medregnes som lønnet fravær (lovligt forfald). Det er således ikke i orden, hvis sygehuset fraregner transporttiden, som er et nødvendigt fraværstidsrum som et led i konsultationen. Du bør få din fællestillidsrepræsentant til at tage det op med ledelsen, så personalevilkåret rettes til i overensstemmelse med gældende regler på området.