Ret til efteruddannelse for afdelingslæger på deltid
  • Yngre Læger
04. januar 2022

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

Jeg er afdelingslæge og er ansat på deltid med 29,6 timer om ugen svarende til en ugentlig fridag.
 
Jeg er nu blevet i tvivl om, hvad det betyder i forhold til de 10 årlige efteruddannelsesdage, man har ret til som afdelingslæge. Bliver antallet reduceret svarende til min arbejdstid, så jeg kun har ret til 8 dage om året og ikke 10 dage?

Svar:

Nej sådan er det heldigvis ikke. Retten – og pligten – til de 10 årlige efteruddannelsesdage er ikke afhængig af dit timetal. Som deltidsansat speciallæge har du jo samme behov for vedligeholdelse og udvikling af dine kompetencer som dine speciallægekollegaer, der er ansat på fuldtid.

Så du har ret til 10 årlige efteruddannelsesdage, selvom du er på deltid.

Læs mere: Efteruddannelse for afdelingslæger