Resolution: Vi vil have et sundhedsvæsen med patientsikkerhed og retssikkerhed
  • Lægeforeningen
21. april 2018

På det årlige Lægemøde har Lægeforeningens repræsentantskab i dag drøftet, hvordan vi bedst får et sundhedsvæsen med sikkerhed for patienter og retssikkerhed for læger. Denne udtalelse er vedtaget på Lægemødet som resultat af temadrøftelsen.

Kun et læredygtigt sundhedsvæsen giver et bæredygtigt sundhedsvæsen. 

Lægers handlekraft er afhængig af, at vi kan handle uden fare for at blive retsforfulgt, når vi fagligt gør vores bedste. 

På grund af stor kompleksitet, manglende informationer og travlhed er der risiko for, at der opstår fejl i sundhedsvæsenet. Når det sker, rammer det ikke blot patienter og deres pårørende, men også den sundhedsprofessionelle. Det er afgørende, at vi lærer af de tilfælde og bruger viden om fejl til at undgå nye fejl.

Der er brug for et fagligt stærkt tilsyn, der fungerer som et sikkerhedsnet. Det tilsyn skal gribe ind, når læger er til fare for patienterne. Styrelsen for Patientsikkerhed bør ikke have et fokus på at straffe enkelte sundhedsprofessionelle. Det er uacceptabelt med en linje med et generelt fokus på enkeltlæger frem for læring og forebyggelse af systemfejl. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har nu lyttet til vores talrige advarsler og vil forsøge at genskabe lægers tillid til styrelsen. Det er godt, selvom der er lang vej at gå. Men de otte initiativer - herunder ankemulighed i nogle sager og større fokus på organisatorisk ansvar - og de nedsatte arbejdsgrupper, som ministeren er kommet med, er langtfra nok. 

Lægeforeningen foreslår, at tilsyn med enkeltpersoner altid skal følges af en vurdering af organisationen.

Herudover påpeger Lægeforeningen, at der forsat skal være en skarp adskillelse mellem læring af utilsigtede hændelser og tilsyn. Der bør desuden opstilles krav til styrelsens sagkyndige, om at de har opdateret ekspertviden.

Arbejdsgiverne skal leve op til deres ansvar

Lægeforeningen ser et klart behov for, at regionerne lever op til deres ansvar. Det er grundlæggende deres ansvar at skabe de arbejdsmæssige rammer og den tilstrækkelige bemanding for at forebygge og lære af fejl på hospitalerne. Det har der været stille om alt for længe.

Regionerne skal sørge for at skabe en lærings- og forebyggelseskultur på tværs af afdelinger og specialer. Arbejdet med fejl og læring skal ske i et trygt og tillidsfuldt miljø, og kvalitetsarbejdet skal integreres i den kliniske hverdag. Regionerne skal sikre, at der er de rette kompetencer og arbejdsgange på hospitalerne. Regionerne skal rydde op i antallet af instrukser og vejledninger, så de alle er relevante, opdaterede og tilgængelige.  Der skal være tid og tilstrækkeligt med sundhedsprofessionelle på arbejde, så fejl ikke sker på grund af travlhed. Det er regionernes ansvar, og det er ikke nyt. 

Hvis det bliver nødvendigt, er der inspiration at hente i Norge. Her er de øverste ansvarlige for hospitalerne pålagt at sikre, at deres sundhedsfaglige ansatte har en reel mulighed for at udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Hermed placeres ansvaret i højere grad hos organisationen frem for hos den enkelte læge.

Vi opfordrer til, at regionerne, styrelsen og politikerne lægger sig i selen. Vi skal nok leve op til vores ansvar, og vi holder øje med, at I lever op til jeres. For kun et læredygtigt sundhedsvæsen giver et bæredygtigt sundhedsvæsen.