Regionsklinikker er dyrere end almindelige lægeklinikker
  • PLO
05. juli 2019

Det er meget svært at få indsigt i, hvor høje udgifter Region Nordjylland har til regionsdrevne klinikker, skriver PLO-formand i Nordjylland Annemette Alstrup i debatindlæg.

Af Annemette Alstrup
Praktiserende læge og formand for PLO-Nordjylland

I diskussionen mellem Mogens Ove Madsen (MOM) og Anny Winther her i Nordjyskes spalter om, hvorvidt der er ”beton i almen praksis”, hævder MOM 2/7, at der er ”privatpraktiserende klinikker, hvor en patient i gennemsnit koster lige så meget som i en regionsklinik”. Det er en opsigtsvækkende påstand, og jeg undrer mig over, hvad MOM baserer den på?

Det er meget svært at få oplysninger om udgifterne til de regionsdrevne klinikker ud af Region Nordjylland, men af et bilag til en dagsorden i regionsrådets akut- og praksisudvalg fremgår prisen pr. patient for regionsklinikken i Øster Jølby på Mors. Og det er en udgift, der ligger et pænt stykke over samtlige praksis, der drives efter overenskomsten med PLO.

Hertil kan man tilføje, at skulle der være en enkelt lægepraksis, hvor udgiften pr. patient var meget høj, så vil den pågældende læge blive mødt med et krav fra regionen om tilbagebetaling. PLO’s overenskomst med regionerne er nemlig skruet sådan sammen, at den enkelte læge højest må have en omsætning pr. patient, der ligger 25 pct-. højere end gennemsnittet for lægerne i regionen. Al omsætning herover bliver modregnet, sådan at lægen reelt arbejder gratis.

På den måde har regionen hånd i hanke med udgifterne til de praktiserende læger – de kan ikke løbe løbsk. Derimod er det som nævnt meget svært at få indsigt i, hvor høje udgifter Region Nordjylland har til regionsdrevne klinikker. I takt med udbredelsen af nye organisationsformer, hvor almen praksis blandes sammen med sygehusdrift, sådan som vi nu ser det på Mors og i Hjørring, kan man frygte, at økonomien bliver endnu mere uigennemskuelig.

*************************************************************
Debatindlægget er bragt i Nordjyske den 5. juli.