Regionsforlig sikrer realløn
  • Overlægeforeningen
20. februar 2021

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfælleskabet har indgået forlig om en treårig overenskomst for de 140.000 ansatte på sygehusene og de øvrige regionale arbejdspladser.

Forliget sikrer generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct., og det lægger rammen for de afsluttende forhandlinger om bl.a. overlægernes overenskomster, der indledes mandag. 

Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, kalder resultatet ”acceptabelt”:

”Det er et beskedent, men acceptabelt resultat, som selvsagt er præget af coronakrisen. De generelle lønstigninger på 5,02 pct. over tre år er tilstrækkeligt til at sikre reallønnen. Dermed har vi fået indfriet et af vores vigtigste krav til OK21,” siger Lisbeth Lintz.

Ud over generelle lønstigninger på 5,02 pct. er der afsat 0,45 pct. til organisationernes specielle forhandlinger.

”De 0,45 pct. til vores egne forhandlinger er ikke langt fra det, som vi sammen med Akademikerne gik efter. Men overordnet er det et snævert resultat. Så jeg forventer, at de afsluttende forhandlinger om overlægernes overenskomster, som vi tager hul på mandag, bliver vanskelige,” siger Lisbeth Lintz.

Det regionale forlig fastholder den reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Og der vil som hidtil være mulighed for lokale lønforhandlinger.

Udover lønstigningerne er parterne på det regionale område enige om at indføre sorg-orlov og om tiltag, der skal styrke fastholdelse af ældre medarbejdere, og initiativer der skal forbedre arbejdsmiljøet.

De aftalte lønstigninger udmøntes som følger:

1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,75 pct.

1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,37 pct.

1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,35 pct.

1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,77 pct.

1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,78 pct.