Redegørelse og FAQ om ny overenskomst
  • PLO
22. september 2017

PLO’s sekretariat har udarbejdet en redegørelse om den forhandlingsaftale om en ny overenskomst, der den 14. september blev indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Der er også udarbejdet en FAQ med svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om overenskomsten.

Redegørelsen er på 24 sider og giver en uddybende beskrivelse af de forskellige elementer, der indgår i aftalen. Redegørelsen kan ses her.

FAQ'en indeholder svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om hovedtemaerne i den nye overenskomst. FAQ'en kan ses her.

Den nye overenskomst  for almen praksis træder i kraft 1. januar 2018, hvis forhandlingsaftalen godkendes af PLO’s repræsentantskab og efterfølgende af PLO’s medlemmer.

Forhandlingsaftalen mellem PLO og RLTN kan læses i sin helhed her.

Læs mere om OK18: https://www.laeger.dk/plo-ok18