Pukkelafvikling på ordentlige vilkår
  • FAS
17. juni 2020

66% af lægerne forventer en ’væsentlig pukkel’ af udskudte operationer og behandlinger. Det viser en ny undersøgelse fra Lægeforeningen. Overlægeforeningen genkender billedet og peger på behov for en plan, der både sikrer behandling af patienter i tide, og at personalet ikke bliver slidt op.

 ”Sygehusene har hele tiden behandlet patienter med akut behov. Men det har været nødvendigt at udskyde behandlinger, hvor vi lægefagligt har vurderet, at det har været forsvarligt. Dertil kommer de patienter, som ikke har henvendt sig for at give plads til covid-patienter, eller fordi de frygter selv at blive smittet”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz efter en ny undersøgelse fra Lægeforeningen med deltagelse af 1.200 læger der viser, at et flertal af læger forventer en væsentlig pukkel af udskudte operationer og behandling. Lisbeth Lintz understreger, at det er vigtigt at tage hånd om begge grupper:

”Det er selvfølgelig ikke uden gener for de patienter, der har fået udskudt behandlinger. Og desværre frygter vi, at det kan have fået alvorlige konsekvenser for de borgere, som har udskudt at gå til lægen. Derfor er det vigtigt, at vi får lagt en plan for at afvikle puklen, som både sikrer patienterne den behandling, de har brug for i tide og sikrer, at personalet kan holde hele vejen. Også hvis vi får en bølge to af covid”.

Ordentlige vilkår for pukkelafvikling

Netop hensynet til personalet har Lisbeth Lintz og Overlægeforeningen særligt fokus på:

”Både overlæger og vores kolleger i sygehusvæsenet har et stort ønske om at hjælpe patienterne. Det har vi gjort i ekstrem grad under covid-19 med lange og uvante arbejdsdage. Sygehusejerne skal passe på, at de ikke presser personalet så meget, at de ikke er klar til, hvis vi får en bølge to. Samtidig er der en meget stor vilje til også at gøre en ekstra indsats for de patienter, der nu venter på behandling. Derfor skal vi finde en afbalanceret måde at klare udfordringerne på”.

Konkret har Overlægeforeningen peget på, at arbejdsgiver bør indgå aftaler om frivilligt ekstraarbejde for overlæger, der har mulighed for at yde en ekstra indsats med pukkelafvikling:

”Så hermed en opfordring til at kontakte vores tillidsrepræsentanter i regionerne eller Overlægeforeningen for at få indgået aftaler om frivilligt ekstraarbejde, så vi kan få planlagt den store mængde af ekstra arbejdsopgaver på en ordentlig måde,” slutter Lisbeth Lintz. 

Læs artikel med Lægeforeningens undersøgelse i Berlingske her (bag abonnement):