Psykiatrien afviser flest henvisninger
  • PLO
25. november 2019

Det er forfærdeligt, at afvisningerne har ført til, at nogle kvinder blev behandlet senere og derfor fik mere fremskreden kræft. Som praktiserende læge oplever jeg ikke, at det er kræftafdelingerne, der afviser flest patienter, men derimod de psykiatriske afdelinger, skriver næstformand i PLO Mireille Lacroix i et debatindlæg bragt af Avisen Danmark.

Af praktiserende læge på Sydfyn og medlem af bestyrelsen i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Mireille Lacroix 
 
Lige nu raser debatten om afviste kræftpakkehenvisninger i Region Sjælland. Det er forfærdeligt, at afvisningerne har ført til, at nogle kvinder blev behandlet senere og derfor fik mere fremskreden kræft. 
 
Som praktiserende læge oplever jeg ikke, at det er kræftafdelingerne, der afviser flest patienter. En rundspørge blandt min kollegaer viser, at den absolutte topscorer for afvisninger er de psykiatriske afdelinger. 
 
Det er specielt patienter med personlighedsforstyrrelser, ADHD og et sideløbende misbrug der afvises. Når patienterne afvises på psykiatrisk afdeling, bliver vi nødt til at henvise dem til en praktiserende psykiater i stedet. De har ikke ventetidsgaranti, og det fører oftest til mindst et års ventetid.  

Afvisninger i psykiatrien er også forfærdelige. Forsinket behandling fører til megen lidelse.
 
Patienterne henvender sig ofte, når de bliver sygemeldt eller har problemer på hjemmefronten. På et år er sygemeldingen blevet til en opsigelse, og ægteskabet er blevet til en skilsmisse. Det gør det ikke nemmere at blive rask. 
 
I almen praksis behandler vi rigtig mange danskere med psykiske lidelser uden at henvise. Når vi henviser, er det fordi, vi mener, der er brug for hjælp fra en speciallæge hurtigst muligt og ikke indenfor 1-2 år. 
 
En vej fremad er, at man begynder at registrere de afviste henvisninger, så problemet synliggøres. Desuden må vi arbejde på at færre patienter afvises via et tættere samarbejde mellem almen praksis og psykiatrien. 
 
Det vil dog ikke være tilstrækkeligt. 
 
De psykiatriske afdelinger er hårdt ramt af lægemangel og mangel på ressourcer, og der er heller ikke nok praktiserende speciallæger i psykiatri. Vi håber derfor, at der i fremtiden kommer politisk fokus på at løfte psykiatrien og øge kapaciteten, så færre patienter afvises . 


Indlægget blev bragt d. 18. november af Avisen Danmark  i bl.a. Fyens Stiftstidende d. 18. november 2019