Psykiatere: Vi er tvunget til at udskrive syge patienter
  • Lægeforeningen
11. april 2018

Psykiatrien er så presset, at næsten seks ud af 10 voksenpsykiatere mindst én gang om ugen oplever at måtte udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet, viser en ny undersøgelse.  Samtidig må næsten halvdelen af de psykiatere, der behandler voksne, afvise patienter, der ville have brug for at blive indlagt. Tallene viser, at der er behov for massive investeringer i psykiatrien, mener Lægeforeningen.

58 procent af de psykiatere, som behandler voksne på sygehusene oplever mindst én gang om ugen, at de er nødt til at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have haft gavn af at blive på sygehuset. Det viser en ny undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget blandt 906 psykiatere. I undersøgelsen angiver 49 procent af voksenpsykiaterne også, at de mindst én gang om ugen må afvise at indlægge en patient, som ellers ville have haft gavn af at blive indlagt. 

Svært syge mennesker kommer for sent i behandling

Lægeforeningen finder resultaterne fra den nye rundspørge blandt psykiaterne meget bekymrende. 

”Når psykiatere er nødt til at afvise patienter, så betyder det, at ofte svært syge mennesker kommer alt for sent i behandling og dermed bliver endnu mere syge. Udskrives patienter, inden de f.eks. har fået justeret deres medicin, eller der har været tid til at tage hul på et terapeutisk forløb, er der stor risiko for, at de ikke bliver raske og må indlægges igen. Det ville man aldrig acceptere i resten af sundhedsvæsenet, så hvorfor er det sådan i psykiatrien? Det skal der gøres noget for at ændre på nu”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Brug for massive investeringer i psykiatrien

Han peger på, at det er helt afgørende, at der kommer en ny psykiatriplan, som kan sikre, at der bliver investeret massivt i psykiatrien.
 
”Det er vigtigt at regionerne kan sikre, at der er senge nok til at indlægge patienter med behov og til at beholde patienterne, indtil de er stabile nok til at blive udskrevet. Men det er ikke alene flere sengepladser, som skal til. Eksempelvis er der patienter, som faktisk er klar til at blive udskrevet, men som optager en sygehusseng, fordi de venter på et kommunalt tilbud. Det er nødvendigt, at kommunerne og regeringen sætter gang i tiltag, som kan nedbringe ventetiden til f.eks. kommunale tilbud og dermed frigøre sengepladser”, siger Andreas Rudkjøbing.  

Lægeforeningens repræsentantskab skal på årsmødet den 21-22. april drøfte et nyt psykiatriudspil, som præsenterer lægernes bud på løsninger på de udfordringer, som psykiatrien står overfor. Lægeforeningen opfordrer Folketing, regioner, kommuner og regering til at tage løsningerne med ind i den kommende nye nationale psykiatriplan.