Projekt om stillingsstruktur er afsluttet
  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
06. oktober 2017

Stillingsstrukturprojekt mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har nu holdt det 3. milepælsmøde. Der er ikke aftalt nye møder i projektet, som nu er afsluttet.

Under overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger med Danske Regioner, at man i fællesskab ville undersøge og drøfte den nuværende stillingsstruktur for de sygehusansatte speciallæger. Projektet gik ud på at finde ud af, om man kunne finde en anderledes og bedre stillingstruktur for speciallæger.

Formålet var mere sammenhæng i stillingsstrukturen
Formålet med projektet var at afdække mulighederne for en anden stillingsstruktur, hvor der var mere sammenhæng mellem opgaver, funktioner og stilling. Karriereveje og udviklingsmuligheder skulle tydeliggøres og i højere grad rumme de forskellige ledelsesopgaver for speciallægerne - fra den mere overordnede strategiske ledelse til den helt nære kliniske ledelse.

Det er imidlertid ikke lykkes at finde en fælles vej mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger. Parterne udtaler i fællesskab:

Vi aftalte ved OK-15 at igangsætte et fælles stillingsstrukturprojekt mellem Danske Regioner, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger. Vi har i perioden gennemført projektet og har afholdt det 3. og sidste planlagte milepælsmøde. Der er ikke aftalt nye møder i projektet, og der er ikke (for nærværende) kommet et fælles resultat ud af projektet.

Projektet er derfor i denne omgang afsluttet.