Pressemeddelelse: Overlægerne: Samfundet svigter de allermest syge borgere
  • Overlægeforeningen
25. april 2019

Ny rapport fra Retspsykiatrisk Klinik tegner et billede af en psykiatri, der er helt i knæ. Der er brug for et langvarigt løft i samme klasse som kræftplanerne, mener Overlægeforeningen.

Antallet af psykisk syge borgere i Danmark, der er dømt til behandling, er tredoblet på bare 13 år. Mens 1.445 psykisk syge borgere blev dømt til behandling i 2001 gjaldt det 4.393 borgere i 2014. Derfor har Retspsykiatrisk Klinik nu undersøgt sammenhængen mellem psykiatrisk behandling og kriminalitet. Rapporten er særdeles dyster læsning og tegner et billede af, at vi som samfund svigter de mest syge borgere, mener Overlægeforeningen.

”Vi svigter i den grad de allermest syge borgere i vores samfund, når vi ikke sikrer, at der er tid og penge nok til en ordentlig behandling af dem. Derfor er der brug for en massiv indsats over fx en tiårig periode og i en størrelsesorden, der kan sammenlignes med indsatsen mod de store somatiske sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Både Overlægeforeningen, Lægeforeningen og andre organisationer har i årevis gjort opmærksom på, at psykiatrien var underprioriteret og underfinansieret, og at der er brug for et gevaldigt løft, hvis vi skal hjælpe de psykisk syge borgere. 

”Det, rapporten beskriver, har været kendt via mindre undersøgelser siden starten af nullerne, uden at nogen regering har handlet på det. Det er som om, at man fra politisk og administrativ side ikke har forstået og anerkendt alvoren i psykisk sygdom. At mennesker med alvorlige psykiske lidelser er lige så syge som borgere med fx en alvorlig kræftsygdom,” siger Lisbeth Lintz.

Hun peger på, at politikerne i årevis har talt om at sidestille psykiatrien med somatikken, men det kan stadig ikke aflæses i finansieringen af psykiatrien.
”Diverse psykiatriplaner har aldrig for alvor givet det, der skal til og har undervurderet behovet for, hvad god behandling kræver. Og regnearkstankegangen om, at man bare kan gøre det hele hurtigere og smartere lever i bedste velgående blandt politikere og embedsmænd. Men hvis vi skal hjælpe de mest syge borgere tager det tid. Og det koster penge,” siger Lisbeth Lintz.