Pressemeddelelse om overenskomstforhandlinger vedrørende almen praksis
  • PLO
28. april 2017

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i seks måneder forhandlet om en ny overenskomst for almen praksis. Parterne må med beklagelse konstatere, at det trods enighed om en lang række nye initiativer vedrørende arbejdet i almen praksis ikke er lykkedes at nå til enighed om aftalens økonomi. Der er derfor ikke aftalt flere møder.
 

PLO håber, at forhandlingerne på et senere tidspunkt kan blive genoptaget.

”Vi må erkende at forhandlingerne har stået noget stille de seneste uger. Vi har haft mange emner og idéer på bordet siden november måned, og begge parter har lyttet til hinanden og bevæget sig mod hinanden. Alligevel må vi nu konstatere at der er en relativt lille, men alligevel afgørende uenighed om den økonomi, der skal til for, at vi kan indgå en aftale,” siger PLO’s formand Christian Freitag. 

”Det er selvfølgelig problematisk, at vi ikke er blevet enige om en aftale. Vi mener, det er vigtigt, at vi får afløst den nuværende overenskomst med en ny aftale, der forholder sig til de store udfordringer, der både er og vil komme i vores del af sundhedsvæsenet.”

”Vi har i forhandlingerne haft nogle meget ambitiøse planer i spil – planer, der vil styrke almen praksis’ rolle i hele sundhedsvæsenet, herunder aflaste det pres, der er og vil komme på vores sygehuse og i den kommunale sektor. Det er planer, der stiller store krav til de praktiserende læger og ikke mindst vores personale, men det er også planer, der skal ledsages af betydelige økonomiske investeringer, hvis de skal realiseres. I den sidstnævnte del må vi erkende, at vi har haft vanskeligt ved at finde hinanden.”

”De praktiserende læger er naturligvis klar til at genoptage dialogen og forhandlingerne på et senere tidspunkt,” understreger Christian Freitag.

Fakta:
Forhandlingerne om fornyelse af den nuværende overenskomst for almen praksis er foregået på uopsagt grundlag. Det betyder, at hvis RLTN og PLO ikke når til enighed om en ny overenskomst, fortsætter de nuværende vilkår uændret. Overenskomsten kan opsiges med seks måneders varsel af begge parter.