Praktiserende læger til alle danskere
  • PLO
27. maj 2018

Giv os en klar plan med en entydig retning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Så kan praktiserende læger til gengæld give borgerne og kommunerne den bedre service, som de har krav på, skriver Christian Freitag i debatindlæg.

Af Christian Freitag
Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Danskerne skal have et bedre lokalt sundhedstilbud - både hos deres egen læge og, hvis de har behov det, hos kommunen eller speciallægen. Det er de fleste politikere og sundhedseksperter enige om. Det giver også god mening. Behovet for sundhedsydelser stiger, og vi har heldigvis ikke alle sammen behov for at komme forbi sygehuset, for at få det bedre.

Problemet lige nu er, at det nære sundhedsvæsen ikke kan levere den kapacitet og den sammenhæng, som borgerne vitterlig har behov for. Jeg medgiver gerne, at de praktiserende lægers klinikker i dag ikke kan leve op til de mange forventninger.

De fleste danskere har oplevet, at det bliver sværere og sværere at få en tid hos deres egen læge, og når man så endelig har fået den, skal det ofte gå lidt stærkt, fordi den næste patient sidder i kø ude i venteværelset.

Visse steder i landet er problemerne endnu større. Her skal man være glad, hvis man overhovedet kan få tildelt en praktiserende læge (der er sjældent nogle at vælge imellem). Alternativet er en såkaldt udbuds- eller regionsklinik. 

Alle er enige om, at kapaciteten er for lille. Spørgsmålet er, hvilken type klinik sundhedsvæsenet skal satse på i fremtiden?

Nogle efterspørger mere fri konkurrence og helt liberale udbudsklinikker. Andre går nærmest modsat efter flere offentlige regionsklinikker.

Midt i mellem disse to løsninger ligger vi – de praktiserende læger. Små og mellemstore klinikker, der ejes af de læger, der arbejder i klinikken. 

Hvordan kan det være at den danske model med praktiserende læger stadig fungerer efter 50 år med høj patienttilfredshed og lave omkostninger? 

Måske fordi vi netop rammer balancen mellem selvstændige klinikker med en vis intern konkurrence og samtidig et tæt og reguleret samarbejde med det øvrige offentlige sundhedsvæsen. 

I de næste måneder skal politikerne beslutte, hvad de skal satse på fremover. Hvilke klinikker skal vi have flere af? Helt liberale udbudsklinikker?, Offentlige regionsklinikker? Eller flere praktiserende læger? Eller måske skal vi satse på alle tre områder, på én gang?

Det sidste vil jeg godt advare imod. Erfaringerne fra Sverige, hvor man har en mosaik af sundhedstilbud, er ikke gode. Det er rasende dyrt, og kvaliteten bliver ikke bedre. Derfor diskuterer man nu i Sverige, om man ikke skal kigge mod Danmark og gå tilbage til vores system med selvstændige familielæger. 

Det er politikernes opgave at sætte en retning for det danske sundhedsvæsen og træffe beslutningerne. Vi, der arbejder med patienterne, vil meget gerne have en klar retning.

Hvis I giver os tre forskellige retninger samtidig, så bliver vi i sagens natur lidt forvirrede, eller med andre ord: Hvis I satser på tre meget forskellige løsninger på samme tid, så får I ingen af dem.

Så kære politikere: Hvis I ønsker, at den danske model med praktiserende læger til alle danskere skal udbygges og udvikles, så vis det. Sørg for at uddanne nogle flere praktiserende læger, så vi kan sikre alle danskere adgang til deres egen læge. Og giv os muligheden for at ansætte noget mere personale, så lægerne ikke skal lave det hele selv.

Giv os 10 år – ja så lang tid tager det - til at opbygge ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Det skal vi gøre i et tæt samarbejde med kommunerne, regionerne og staten - og vi tør godt love jer: Hvis I bliver skuffet, så må I omlægge det hele til en af de andre modeller – eller dem begge, hvis I vil det.

Og ja, det koster nogle penge at drive et bedre nært sundhedsvæsen, dog langt mindre end de 49 milliarder, som vi lige har brugt på nye sygehusbyggerier. 

Giv os en klar plan med en entydig retning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Så kan praktiserende læger til gengæld give borgerne og kommunerne den bedre service, som de har krav på. 

***********************************************************
Debatindlægget er bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 27. maj.